Cartref poblogaidd adar Conwy

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Roger Brown
disgrifiad o’r llunAceri o fwd cyn adeiladu'r warchodfa - 1991

Mae yna ugain mlynedd ers i ardal 120 erw gael ei hadfer drws nesa' i ffordd ddeuol yr A55 a'i droi'n warchodfa natur arloesol.

Yn yr 1980au hwyr cafodd twnnel ei adeiladu o dan ffordd newydd o dan afon Conwy. Yna, cafodd yr holl fwd oedd ar ôl ei adael ar lethrau'r afon. Y bwriad oedd ei guddio gyda gwair, cyn mynd ati i benderfynu creu gwarchodfa.

Dwy ddegawd yn ddiweddarach mae'n un o warchodfeydd prysuraf cymdeithas warchod adar yr RSPB yng Nghymru gan ddenu bron i 80,000 o ymwelwyr y flwyddyn. Mae hefyd yn cyflogi tua 20 o staff ac yn croesawu dros 60 o wirfoddolwyr.

ffynhonnell y llun, Picasa
disgrifiad o’r llunY broses adeiladu'n dechrau - 1995
ffynhonnell y llun, RSPB
disgrifiad o’r llunYr union fan, 20 mlynedd yn ddiweddarach
ffynhonnell y llun, RSPB
disgrifiad o’r llunYr Ardd Bywyd Gwyllt yn 1993
ffynhonnell y llun, RSPB
disgrifiad o’r llunYr ardd yn 2015
ffynhonnell y llun, Bob Garret
disgrifiad o’r llunAderyn y bwn yn nofio yn y warchodfa
ffynhonnell y llun, Aled Williams
disgrifiad o’r llunRhostogion Cwtyn Du
ffynhonnell y llun, Brian Van Rhin
disgrifiad o’r llunA'r olygfa heddiw