Penodi Roger Lewis yn gadeirydd Maes Awyr Caerdydd

Cyhoeddwyd
Roger Lewis a Maes Awyr Caerdyydd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Mr Lewis yn gadael Undeb Rygbi Cymru ar 31 Hydref ar ddiwedd Cwpan y Byd

Bydd Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis yn cymryd swydd Cadeirydd Maes Awyr Caerdydd ym mis Tachwedd.

Ym mis Chwefror, fe wnaeth Mr Lewis gyhoeddi y byddai'n gadael yr undeb ar ôl Cwpan y Byd yn yr hydref.

Bydd Mr Lewis yn dechrau ar ei swydd newydd ar 1 Tachwedd pan fydd y cadeirydd presennol, yr Arglwydd Rowe-Beddoe yn gadael.

Mae Mr Lewis, sy'n 60 oed, yn ei swydd gyda'r undeb ers 2006. Cyn hynny roedd yn reolwr gyfarwyddwr ITV Wales.

Dywedodd Mr Lewis ei fod yn edrych ymlaen ar yr heriau sydd o'i flaen.

"Mae Maes Awyr Caerdydd yn hollbwysig i economi Cymru yn nhermau dod ag ymwelwyr i'r wlad a galluogi cysylltiadau busnes gydag Ewrop a gweddill y byd," meddai.

Wrth gyhoeddi'r penodiad, diolchodd y Gweinidog Trafnidiaeth a'r Economi, Edwina Hart, i'r Arglwydd Rowe-Beddoe am ei gyfraniad, a dywedodd ei bod "wrth ei bodd" bod Mr Lewis wedi ei benodi.

Dywedodd: "Mae gan Roger llawer o brofiad a sgiliau busnes, yn ogystal a brwdfrydedd a phenderfyniad i ddatblygu a gwella Maes Awyr Caerdydd fel mynedfa hollbwysig i Gymru i fusnesau a theithwyr."