Her M4: Gwrthod her gyfreithiol

Cyhoeddwyd
FoEFfynhonnell y llun, FoE
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyfeillion y Ddaear yn poeni am yr effaith ar fywyd gwyllt yn yr ardal

Mae'r Uchel Lys wedi gwrthod her gyfreithiol i fwriad Llywodraeth Cymru i wario £1 biliwn i liniaru'r M4 yn ardal Casnewydd.

Roedd Cyfeillion y Ddaear eisiau i'r barnwr ystyried sut roedd y gweinidogion wedi dod i'w penderfyniad ynglŷn â'r cynllun.

Dywedodd y mudiad, sy'n pryderu y bydd y cynllun yn amharu ar yr amgylchedd ac yn effeithio ar warchodfa natur leol, eu bod yn "siomedig" ac y byddan nhw'n parhau i ddadlau yn erbyn y prosiect.

Roedd Llywodraeth Cymru wedi mynnu eu bod wedi ystyried y penderfyniad yn ofalus.

Mae tri chwmni eisiau wedi derbyn cytundeb i gychwyn ar y gwaith ar y prosiect yn ardal Casnewydd.

Roedd Cyfeillion y Ddaear wedi codi pryderon ar dair sail, sef bod Llywodraeth Crymu wedi methu:

  • Dyletswyddau statudol yn ymwneud ag Ardaloedd Arbennig o Ddiddordeb Gwyddonol;
  • Sicrhau ymgynghoriad llawn a chynnig opsiynau gwahanol fyddai'n llai peryglus i'r amgylchedd;
  • Ystyried y cynnydd mewn allyriadau carbon pe bai ffordd newydd yn cael ei hadeiladu.

Ond yn yr Uchel Lys fe wnaeth Mr Ustus Hickinbottom wrthod eu cais mewn adolygiad barnwrol.

Dywedodd Gareth Chubb, cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru: "Rydym yn siomedig gyda chasgliadau'r arolygiad barnwrol. Ond mae'r achos yn erbyn y M4 yn cryfhau pob dydd.

"Dim ond ddoe cafodd adroddiad ei gyhoeddi gan Ganolfan Tyndall ar gyfer Ymchwil i Newid Hinsawdd oedd yn dweud ei bod yn anodd rhagweld sut mae modd cyfiawnhau ffordd liniaru'r M4."