Symud gweithwyr mudol i gartrefi dros dro

Cyhoeddwyd
Gweithwyr mudolFfynhonnell y llun, Daily Post

Mae gweithwyr mudol yn cael eu symud i gartrefi dros dro ar ôl cael eu darganfod mewn adeilad "hynod anaddas ac anniogel" yn Sir y Fflint.

Mi wnaeth tua 40 o'r gweithwyr dreulio ail noson mewn canolfan dderbyn wedi i swyddogion Cyngor Sir y Fflint gau'r adeilad yn Sealand, ble'r oedden nhw'n byw, ar unwaith ddydd Sul.

Mae disgwyl iddyn nhw gael eu symud i dai dros dro ddydd Mawrth.

Derbyniodd tua 50 o'r gweithwyr lety dros dro ddydd Llun. Mae'r holl weithwyr yn fudwyr cyfreithlon i'r wlad.

Dywedodd Prif Weithredwr y Cyngor, Colin Everett, eu bod wedi gallu parhau i weithio drwy gydol y cyfnod.

"Mae'r cyngor yn parhau i weithio gyda'r gweithwyr mudol i roi cymorth iddyn nhw gynllunio ar gyfer y dyfodol, un ai drwy aros yn yr ardal leol, symud i ran arall o'r DU, neu ddychwelyd i'w mamwlad.

"Nid yw'r llety dros dro sy'n cael ei gynnig i'r rheiny sydd eisiau aros yn yr ardal leol yn cynnwys tai cyngor neu dai cymdeithasol, tai ble mae rhestrau aros ar eu cyfer.

"Mae hysbysiad gwahardd wedi ei roi ar yr adeilad yn Sealand ac mae achos llys yn erbyn y perchnogion yn cael ei ystyried."

Roedd Heddlu Gogledd Cymru, swyddogion iechyd a'r Groes Goch Brydeinig yn rhan o'r ymgyrch ddydd Sul.