Llandudno wedi'i enwi yn un o'r trefi twristiaeth gorau

Published
image copyrightraindrop2011
image captionDywedwyd bod apêl Llandudno fel "tref lan môr traddodiadol" wedi bod yn rheswm dros ei lwyddiant

Mae Llandudno wedi cael ei enwi fel yr unig dref yng Nghymru mewn rhestr o'r 10 lle gorau i fynd ar wyliau yn y DU gan wefan TripAdvisor.

Llundain ddaeth yn gyntaf, gyda Chaeredin yn ail, ond Torquay a Llandudno oedd yr unig drefi glan môr i wneud y rhestr, gyda'r dref yng ngogledd Cymru yn dod yn drydydd ar y rhestr.

Dywedwyd bod apêl Llandudno fel "tref glan môr traddodiadol" wedi bod yn rheswm mawr dros ei lwyddiant.

Yng ngweddill y deg uchaf mae Lerpwl, Belfast, Efrog, Bryste, Leeds a Birmingham.

image copyrightjane baker
image captionMae llyfrau teithio o oes Fictoria yn disgrifio Llandudno fel 'Naples y Gogledd'

Tra bod copa'r Gogarth wedi ei ddewis fel un o uchafbwyntiau ymweliad â Llandudno, mae'r tywydd newidiol yn cael sylw gan y wefan.

"Cymrwch siaced," meddai. "Gallai fod yn oer i fyny 'na."

'Naples y Gogledd'

Mae Carol-Lynn Robbins, sy'n rhedeg gwesty yn y dref, yn dweud ei bod wedi gweld cynnydd mewn ymwelwyr o dde Lloegr ac o dramor, yn enwedig o'r Unol Daleithiau, sydd eisiau gweld lle gwyliau mwy traddodiadol.

"Mae ganddo deimlad Fictoraidd hyd heddiw, teimlad lan môr heb fod yn rhy fasnachol," meddai.

Mae llyfrau teithio o oes Fictoria yn disgrifio'r dref fel "Naples y Gogledd" a thyfodd ei boblogrwydd gyda chyrhaeddiad y trenau cyntaf a gwestai newydd yn yr 1850au.

Cafodd ei ddatblygu gan dirfeddianwyr, y teulu Mostyn, ac mae'r teulu yn parhau i arwain datblygiad y dref.