Lluniau: Cofio Lloyd George

Cyhoeddwyd
Lloyd George, yr unig Gymro Cymraeg i lwyddo i fod yn brif-weinidog Prydain
Disgrifiad o’r llun,
Lloyd George, yr unig Gymro Cymraeg i lwyddo i fod yn brif-weinidog Prydain
Hen fwthyn teulu David Lloyd George
Disgrifiad o’r llun,
Aeth teulu David Lloyd George i fyw gyda’i ewythr yn Llanystumdwy ar ôl i'w dad farw. Roedd Richard Lloyd yn grudd a phregethwr ac fe gafodd ddylanwad mawr ar Lloyd George. Mae’r bwthyn nawr yn rhan o’r amgueddfa yn Llanystumdwy
Disgrifiad o’r llun,
Astudiodd David Lloyd George i fod yn gyfreithiwr yng nghegin bwthyn ei ewythr. Gweithiodd ym Mhorthmadog am gyfnod cyn cael ei ethol i Dŷ'r Cyffredin yn 1890
Disgrifiad o’r llun,
Pan oedd yn Ganghellor, cyflwynodd Lloyd George ei gopi personol o 'Gyllideb y Bobl' i’w ewythr. Roedd yn crybwyll yswiriant cymdeithasol am y tro cyntaf
Disgrifiad o’r llun,
Y sêl a ddefnyddiodd Lloyd George ar gytundeb Versailles ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Nid oedd Lloyd George yn cytuno â’r amodau llym ar gyfer yr Almaen, gan ofni rhagor o drafferthion yn y dyfodol
Disgrifiad o’r llun,
Ar ôl y Rhyfel Mawr: David Lloyd George, Georges Clemenceau (Prif Weinidog Ffrainc), ac arlywydd America, Woodrow Wilson ar eu ffordd i gynhadledd heddwch Versailles yn 1919
Disgrifiad o’r llun,
Wrth i’r Brenin a Lloyd George yrru trwy Lundain ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, cafodd torch llawryfen ei lluchio i’r car. Dywedodd y Brenin wrth y Prif Weinidog am ei chadw i gofio'r dathliadau.
Disgrifiad o’r llun,
Lloyd George gyda Winston Churchill yn 1915
Disgrifiad o’r llun,
Thomas Thomas o Gorwen oedd y cyntaf yng Nghymru i dderbyn pensiwn gan y llywodraeth; pum swllt, neu ‘Goron Lloyd George’.
Disgrifiad o’r llun,
David Lloyd George, gyda'i wraig gyntaf Margaret, a'u plant Megan a Mair
Disgrifiad o’r llun,
Dychwelodd i Lanystumdwy yn ei henaint gyda’i ail wraig, Frances. Mae ei fedd ar lan yr afon Dwyfor, lle’r oedd yn hoff o eistedd