Cynllun i 'gefnogi' dyfodol diwydiant llaeth Cymru

  • Cyhoeddwyd
Llaeth

Mae cynllun gweithredol i gefnogi'r diwydiant llaeth Cymru yn y dyfodol wedi cael ei gyhoeddi gan y Dirprwy Weinidog dros Amaeth a Bwyd, Rebecca Evans.

Mae'r cynllun yn ymateb i'r adolygiad annibynnol o'r sector gafodd ei gyhoeddi ym mis Hydref y llynedd.

Fe wnaeth yr adolygiad 26 o argymhellion, ac mae rhai wedi eu derbyn gan y dirprwy weinidog.

Mae Ms Evans wedi derbyn cynnig i fwrw ymlaen â'r gwaith sydd wedi bod yn cael ei wneud gan y Tasglu hyd yma, drwy fwrdd arweinyddiaeth newydd.

Dywedodd y byddai'r bwrdd "yn gweithredu trefniadau llywodraethu ar gyfer dyfodol ein rhaglen datblygu" ac yn "cydweithio yn agos â'r Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru".

Adolygiad blynyddol

Dywedodd y Dirprwy Weinidog hefyd ei bod wedi ymrwymo i weithio gyda'r Bwrdd Arweinyddiaeth newydd ar ôl ei sefydlu ac y byddai'n adolygu'r cod ymarfer gwirfoddol yn y sector llaeth yn flynyddol.

Mae NFU Cymru wedi croesawu'r adroddiad, gan ddweud ei fod yn "gyfle gwerthfawr".

Dywedodd Aled Jones, Cadeirydd y Bwrdd Llaeth NFU Cymru: "Er nad yw'r penawdau yma yn rhai newydd, mae'r adroddiad ei hun yn darparu cyfle gwerthfawr ac yn fan cychwyn ar gyfer cyd-weithio rhwng Llywodraeth Cymru a'r diwydiant i fynd i'r afael â'r problemau a'r bylchau sydd yn amlwg o fewn y sector er mwyn helpu i sicrhau diwydiant llaeth tecach, mwy cynaliadwy wrth iddynt symud ymlaen."

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar amaeth, Llŷr Gruffydd AC, bod yr adolygiad yn "adlewyrchiad gwerthfawr" o'r gwaith sydd ei angen i helpu'r sector llaeth.

"Bydd llawer o'r argymhellion yn sicr yn gwneud cyfraniad cadarnhaol, ond bydd ei lwyddiant yn y pen draw yn dibynnu ar benderfyniad Llywodraeth Cymru i gyflawni ei ganfyddiadau."