Cameron yn amddiffyn ei sylwadau

  • Cyhoeddwyd
David CameronFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae David Cameron wedi ymateb ar ôl i sylwadau a wnaed mewn cyfweliad â'r BBC gael eu 'cam-ddehongli'.

Roedd Cameron wedi dweud na fyddai'n gwasanaethu trydydd tymor fel prif weinidog pe bai'n cael ei ail-ethol yn yr etholiad cyffredinol nesaf.

Dywedodd yr arweinydd Ceidwadol ei fod wedi rhoi "ateb syth i gwestiwn uniongyrchol" ac y byddai rhan fwyaf o bobl yn meddwl fod ei ateb yn un "synhwyrol".

Mae Llafur wedi cyhuddo Mr Cameron o fod yn "drahaus ac yn rhyfygus".

Ond mae nifer o sylwebwyr gwleidyddol wedi dweud bod Cameron wedi gwneud camgymeriad mawr drwy enwi olynwyr posibl.

Awgrymodd y Prif Weinidog bod Boris Johnson, Theresa May, neu George Osborne yn barod i lenwi ei esgidiau pan fydd yn camu o'r neilltu. Roedd hyn, o bosibl, yn tanio'r gwn i gychwyn ras am arweinyddiaeth y Blaid Geidwadol.

Mae dau o'r arweinwyr posibl a enwyd gan Cameron wedi ymateb i'w sylwadau.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Boris Johnson yn un allai gael ei ystyried fel olynydd i David Cameron.

Dywedodd Maer Llundain, Boris Johnson, sy'n gobeithio dychwelyd i Dŷ'r Cyffredin ar 7 Mai, gan gynrychioli un o seddi diogel y Ceidwadwyr, Uxbridge, nad oedd hyn "yn unrhyw beth mawr".

"Mae popeth mae o (Cameron) wedi ei ddweud yn synnwyr cyffredin, sef nad yw am fynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen fel Mrs Thatcher.

"Ond mae ganddo bum mlynedd arall i gwblhau'r gwaith o sicrhau adferiad economaidd Prydain ac mae ar y trywydd iawn, mae dal llawer i'w wneud, ac mae angen gwneud yn siŵr ei fod yno i wneud hynny."

Dywedodd y Canghellor George Osborne: "Rwy'n credu ei fod yn wych fod gennym brif weinidog sy'n rhoi ateb uniongyrchol i gwestiwn uniongyrchol,"

Mae'r Ysgrifennydd Cartref Theresa May eto i wneud sylw.

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru: "Cyn belled ag mae'r Blaid yn y cwestiwn, mae'r Prif Weinidog wedi cael un tymor yn ormod yn barod."

Dywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol fod Mr Cameron yn ymddwyn yn "anhygoel o ryfygus". Dywedodd llefarydd ar ran UKIP: "Bydd y cyhoeddiad yma gan Mr Cameron yn creu'r rhyfel cartref hir-ddisgwyliedig yn y Blaid Geidwadol."