Symud 100 o weithwyr mudol o gartref 'anniogel'

Cyhoeddwyd
Gweithwyr mudolFfynhonnell y llun, Daily Post

Mae tua 100 o weithwyr mudol wedi eu symud i gartrefi dros dro ar ôl cael eu darganfod mewn adeilad "hynod anaddas ac anniogel" yn Sir y Fflint.

Cafodd yr eiddo yn Sealand ei gau ar unwaith ac mae'r tenantiaid wedi eu symud i ganolfannau derbyn, gan gynnwys un yn Nhreffynnon.

Dywedodd Cyngor Sir Fflint nad yw'r gweithwyr yn fewnfudwyr anghyfreithlon, ac mae tai dros dro yn cael eu cynnig i'r rhai sy'n dymuno aros yn lleol. Ond mae cynlluniau tymor hir i adleoli'r gweithwyr yng Nghymru neu yn eu gwledydd brodorol.

Dywedodd Prif Weithredwr y Cyngor, Colin Everett bod cyflwr yr adeilad yn "ddychrynllyd".

"Nid oes modd defnyddio'r adeilad yn Sealand erbyn hyn gan fod hysbysiad gwahardd wedi ei roi, ac mae achos llys yn erbyn y perchnogion yn cael ei ystyried."