Mwyafrif o blaid refferendwm pwerau treth, yn ôl pôl

  • Cyhoeddwyd
Pleidlais CymruFfynhonnell y llun, Thinkstock

Mae'r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru eisiau refferendwm ar ddatganoli pwerau trethu, ac fe fyddai'r mwyafrif yn pleidleisio 'ie', yn ôl pôl gan Brifysgol Caeredin.

Roedd 64% yn cefnogi refferendwm a 34% yn erbyn y syniad.

Ond ni ddywedodd 18% o'r rheiny sy'n cefnogi refferendwm sut y byddan nhw'n pleidleisio, tra bo 8% wedi dweud na fydden nhw'n pleidleisio o gwbl.

Heb ystyried yr ymatebion yna, dywedodd 56% y bydden nhw'n pleidleisio o blaid datganoli pwerau trethu, a 44% yn erbyn.

O'r rhai ddywedodd pa blaid oedden nhw yn ei gefnogi, dim ond 30% o Geidwadwyr ddywedodd y bydden nhw'n pleidleisio 'ie', o'i gymharu â 90% o'r rheiny oedd yn cefnogi Plaid Cymru.

Dywedodd 42% o bobl yng Nghymru y dylai'r Cynulliad gael yr un pwerau a Senedd yr Alban.

Ond roedd mwy, 43%, yn meddwl na ddylai'r Cynulliad gael yr un pwerau, ond yn hytrach y dylai pwerau wedi eu datganoli gyd-fynd ag amgylchiadau pob gwlad.

Roedd y pôl gan Yr Academi Lywodraeth ym Mhrifysgol Caeredin yn cynnwys ymatebion gan 1211 o bobl yng Nghymru.