Dynes yn marw ar ôl ymosodiad gan gi

  • Cyhoeddwyd
Polcie officer

Mae Heddlu'r De wedi cyhuddo dyn 23 oed o ddwy drosedd o dan y Ddeddf Cŵn Peryglus, ar ôl i wraig farw ar ôl i gi ymosod arni yn Nhrelái, Caerdydd.

Cafodd yr heddlu eu galw i dŷ yn Crossways Road toc ar ôl 22:00 nos Wener.

Roedd y fenyw 64 oed wedi dioddef anafiadau difrifol a bu hi farw yn ddiweddarach yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd.

Fe fydd y dyn yn ymddangos gerbron Ynadon Caerdydd ddydd Llun.

Cafodd dyn 17 oed hefyd ei arestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Mae o wedi ei ryddhau ar fechnïaeth tra bod yr ymchwiliad yn parhau.