Cynllun cerbydau cebl i Gaerdydd?

  • Cyhoeddwyd
London's Emirates AirlineFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd cynllun Emirates Airline yn Llundain ei agor yn 2012 ac mae'n cludo teithwyr ar draws afon Tafwys

Mae Cyngor Busnes Caerdydd yn ymchwilio i'r posibilrwydd o ddefnyddio system cerbydau cebl i gludo teithwyr rhwng y ddinas a Phenarth.

Maen nhw'n ystyried gwahanol opsiynau ar gyfer rhwydwaith pum milltir o hyd.

Byddai'r cerbydau 'gondola' yn teithio o orsaf ganolog Caerdydd.

Dywed Nigel Roberts, cadeirydd Cyngor Busnes Caerdydd mai'r gobaith yw cludo 2,500 o bobl bob awr.

"Y peth gwych am Fae Caerdydd yw bod y golygfeydd yn wych o'r awyr."

Byddai'r gondolas yn mynd uwchben canol y ddinas ac yn diweddu eu taith ym Mhenarth.

Cyllideb

Yn ôl Mr Roberts byddai'r cynllun, fyddai'n costio tua £20 miliwn am bob milltir, yn cael ei ariannu gan lywodraeth Cymru a'r sector preifat.

Ychwanegodd fod posibilrwydd y gallai arian ddod o 'Gytundeb y Dinasoedd' - sef y cynllun ar gyfer rhyddhau arian i 'ddinasoedd y rhanbarthau' gafodd ei gyhoeddi yn araith gyllideb y canghellor George Osborne.

"Byddai hwn yn gynllun trafnidiaeth gynaliadwy fyddai'n addas ar gyfer dinas sy'n tyfu."

Doedd Mr Roberts ddim yn gwybod pryd y byddai cynllun o'r fath yn gallu cael ei gwblhau pe bai'r freuddwyd yn cael ei wireddu.

"Byddwn yn sicr yn hoffi bod dal yn fyw i deithio ar un o'r cerbydau," meddai