600 yn mynychu angladd Rhodri Miller

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Galarwyr y tu allan i Eglwys Sant Cadoc

Daeth tua 600 o bobl i angladd bachgen 17 oed a fu farw mewn gwrthdrawiad car laddodd dau o'i ffrindiau a dynes arall .

Cafodd gwasanaeth Rhodri Miller, 17, ei gynnal yn Eglwys Sant Cadoc, Tregatwg, Bro Morgannwg, am hanner dydd.

Roedd cannoedd o bobl yn angladd Alesha O'Connor, 17, ddydd Gwener, a bydd gwasanaeth Corey Price, 17, yn cael ei gynnal yr wythnos nesaf.

Margaret Elizabeth Challis, 68, oedd y pedwerydd i farw yn y ddamwain ar yr A470 ger Aberhonddu.

Roedd tua 1,000 o bobl mewn gwasanaeth coffa i'r pedwar yn y Barri'r wythnos diwethaf.

Ffynhonnell y llun, ATHENA PICTURES
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gwasanaeth ei gynnal yn Eglwys Sant Cadoc, Tregatwg
Ffynhonnell y llun, ATHENA PICTURES
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd tair colomen eu rhyddhau, bob un yn cynrychioli y tri o bobl ifanc a fu farw yn y ddamwain

Mae saith o bobl yn eu harddegau gafodd eu harestio ar amheuaeth o yrru yn beryglus yn dilyn y gwrthdrawiad wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Ffynhonnell y llun, Dyfed-Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Rhodri Miller (canol) a'i ffrindiau Alesha O'Connor a Corey Price yn y digwyddiad
Ffynhonnell y llun, Dyfed-Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd teulu Margaret Challis ei bod hi wedi mynd "mas un noson a byth dod yn ôl"