Dynes yn gwadu ceisio llofruddio plant

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Caerdydd

Mae dynes wedi gwadu ceisio llofruddio dau o blant yng Nghasnewydd.

Mae Sadie Jenkins, 27, wedi ei chyhuddo o geisio llofruddio babi 16 mis oed a phlentyn saith oed.

Fe wnaeth Ms Jenkins, sydd heb gartref sefydlog, wynebu'r cyhuddiadau yn Llys y Goron Caerdydd, ar ôl cael ei harestio ym mis Mai'r llynedd.

Cafodd ei chadw yn y ddalfa tan fis Ebrill.