Yr eclips cyntaf ers dros ddegawd

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Sioe arallfydol o Gymru

Cafodd ddiffyg ar yr haul, neu eclips, cyntaf yn Ewrop ers dros ddegawd ei weld yng Nghymru fore Gwener tua 09:30.

Credir mai Cymru oedd un o'r llefydd gorau i weld y digwyddiad yn y DU.

Roedd arbenigwyr wedi galw ar i bobl fod yn ofalus, gan na ddylid edrych yn uniongyrchol ar y digwyddiad heb offer arbennig.

Roedd disgwyl i 95% o'r haul gael ei orchuddio.

Bu'r lleuad yn symud yn groes i'r haul gan ddechrau am 08:30, yn rhwystro golau. Roedd yr eclips yn dod i ben am 10:35.

Image copyright Huw James
Image caption Cafodd y llun yma o'r haul ei gymryd ym Mannau Brycheiniog am 09:00
Image caption Ble mae o?! Cyflwynydd Taro'r Post, Garry Owen, yn defnyddio mwgwd weldio i wylio'r digwyddiad
Image copyright Jac Osborne
Image caption Fe wnaeth Jac Osborne y collage yma o'r digwyddiad yn Ynys y Barri
Image copyright Paul Hadley
Image caption Cymerodd Paul Hadley y llun yma o Gonwy
Image caption Cafodd barti eclips ei gynnal yn Hen Golwyn
Image caption Yr eclips o Gaernarfon
Image copyright Matthew Horwood
Image caption Plant yn defnyddio sbectol arbennig i wylio'r digwyddiad yng Nghaerdydd
Image copyright Allan Trow
Image caption Cafodd y llun yma ei gymryd gan Allan Trow yn ne Cymru

Mae mwy o luniau o'r ffyrdd creadigol roedd pobl yn eu defnyddio i wylio'r eclips yma.