Yr eclips cyntaf ers dros ddegawd

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Sioe arallfydol o Gymru

Cafodd ddiffyg ar yr haul, neu eclips, cyntaf yn Ewrop ers dros ddegawd ei weld yng Nghymru fore Gwener tua 09:30.

Credir mai Cymru oedd un o'r llefydd gorau i weld y digwyddiad yn y DU.

Roedd arbenigwyr wedi galw ar i bobl fod yn ofalus, gan na ddylid edrych yn uniongyrchol ar y digwyddiad heb offer arbennig.

Roedd disgwyl i 95% o'r haul gael ei orchuddio.

Bu'r lleuad yn symud yn groes i'r haul gan ddechrau am 08:30, yn rhwystro golau. Roedd yr eclips yn dod i ben am 10:35.

Ffynhonnell y llun, Huw James
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y llun yma o'r haul ei gymryd ym Mannau Brycheiniog am 09:00
Disgrifiad o’r llun,
Ble mae o?! Cyflwynydd Taro'r Post, Garry Owen, yn defnyddio mwgwd weldio i wylio'r digwyddiad
Ffynhonnell y llun, Jac Osborne
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Jac Osborne y collage yma o'r digwyddiad yn Ynys y Barri
Ffynhonnell y llun, Paul Hadley
Disgrifiad o’r llun,
Cymerodd Paul Hadley y llun yma o Gonwy
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd barti eclips ei gynnal yn Hen Golwyn
Disgrifiad o’r llun,
Yr eclips o Gaernarfon
Ffynhonnell y llun, Matthew Horwood
Disgrifiad o’r llun,
Plant yn defnyddio sbectol arbennig i wylio'r digwyddiad yng Nghaerdydd
Ffynhonnell y llun, Allan Trow
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y llun yma ei gymryd gan Allan Trow yn ne Cymru