'Angen torri mwy ar doll Pont Hafren'

  • Cyhoeddwyd
Pont

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydden nhw yn gostwng tollau Pont Hafren yn is na'r gostyngiad gafodd ei gyhoeddi yn y gyllideb gan y Canghellor George Osbourne ddydd Mercher, petai rheolaeth dros y bont yn cael ei ddatganoli iddyn nhw.

Dyna oedd neges prif weinidog Cymru Carwyn Jones wrth ymateb i'r newyddion y byddai tollau i geir a faniau am groesi'r bont yn gostwng i £5.40 yn 2018 o dan gynlluniau'r gyllideb. Ar hyn o bryd mae ceir yn talu £6.50 am groesi a faniau yn talu £13.10.

Mae Mr Jones am i reolaeth dros y pontydd gael ei ddatganoli i Lywodraeth Cymru, ond dywedodd y byddai dileu'r tollau'n gyfan gwbl yn "anodd".

Dywedodd bod angen mwy o wybodaeth er mwyn penderfynu'r lefel gywir o dollau sydd eu hangen.

"Treth i ddod i Gymru"

"Rydym eisiau rheoli'r tollau ein hunain achos, wrth gwrs, mae'n fwy neu lai'n dreth i ddod i mewn i Gymru", dywedodd y prif weinidog wrth BBC Cymru.

"Fe fydde ni wedyn yn edrych i'w gostwng eto.

"Y peth cyntaf fydde angen i ni ei wneud ydi darganfod - a tydi Whitehall eu hunain ddim yn gwybod hyn yn union - faint yn union fyddai'n ei gostio i gynnal y bont a faint o elw sydd yn dod o'r bont ar y funud."

Fe roddodd Keith Palmer o Siambr Fasnach De Cymru groeso i ddatganiad George Osbourne, gan ddweud fod y tollau wedi bod yn faen tramgwydd i'r economi Cymreig.

Ond dywedodd Ian Gallagher o'r Gymdeithas Cludiant bod y gostyngiad i yrwyr faniau o gymharu gyda'r gostyngiad llai i yrwyr lorïau yn "gic yn y dannedd" i aelodau'r gymdeithas.

Mae lorïau a bysiau yn gorfod talu £19.60 i groesi'r bont ac fe fydd hyn yn gostwng i £16.30 yn 2018.