Cyngor Caerdydd i ddileu dyled Clwb Criced Morgannwg

  • Cyhoeddwyd
Stadiwm Gerddi SoffiaFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y clwb wedi benthyg yr arian i'w helpu i ailddatblygu Stadiwm Gerddi Soffia ar gyfer gemau prawf

Mae Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynllun i ddileu mwy na £4m sy'n ddyledus iddo gan Glwb Criced Morgannwg.

Roedd yr awdurdod wedi rhoi benthyciad o £4m i'r clwb yn 2006 i'w helpu i ailddatblygu Stadiwm Gerddi Soffia ar gyfer gemau prawf. Fe wnaethon nhw fenthyg £1m ar ben hynny yn 2011.

Mae'r sefyllfa economaidd wedi golygu bod y clwb nawr mewn dyled o £16m.

Maen nhw wedi gofyn i gredydwyr ddileu 70% o'r arian sy'n ddyledus ganddyn nhw, ac ail-strwythuro'r 30% sy'n weddill.

Golygai hyn bod y cyngor wedi cytuno i ddileu £4.4m o'r £6.4m sy'n ddyledus iddyn nhw.

Daw'r penderfyniad ar amser pan mae pwysau ar gyllideb y cyngor a swyddi mewn perygl.

'Codi proffil y ddinas'

Cafodd y cynllun ail-strwythuro ei awgrymu mewn adroddiad i gabinet y cyngor.

Rhybuddiodd un aelod o'r cabinet, y cynghorydd Graham Hinchey, y byddai'n debygol i'r clwb fynd i ddwylo gweinyddwyr pe bai'r cyngor yn gwrthod dileu'r ddyled.

"Mae Clwb Criced Morgannwg wedi ei blannu yn hanes chwaraeon Caerdydd, gan roi budd i nifer o drigolion y ddinas," meddai.

"Mae'r gemau prawf wedi helpu codi proffil y ddinas ar draws y byd, a ni fyddai hyn wedi bod yn bosib heb ddatblygu cyfleusterau'r clwb."

Mae prif gredydwyr eraill y clwb - Allied Irish Bank a Paul Russell, cyn-gadeirydd y clwb - wedi cytuno i'r cynllun ail-strwythuro yn ogystal.

'Pwysig iawn'

Mewn datganiad, dywedodd y clwb bod penderfyniad y cyngor yn "bwysig iawn" ac yn gam olaf yn y broses o ail-drafod y ddyled.

Dywedodd y Prif Weithredwr, Hugh Morris: "Rydyn ni'n deall bod y cyfrifoldeb arnom ni i sicrhau ein bod yn creu argraff ar yr economi leol, cael sylw teledu dros y byd a chynnal rhaglenni cymunedol o ganlyniad i ddigwyddiadau chwaraeon mawr yng Nghaerdydd."

Ychwanegodd: "Mae'r clwb yn dal i wynebu heriau ariannol yn y misoedd a blynyddoedd i ddod ac rydyn ni'n deall ein cyfrifoldeb i ddatblygu ein busnes a diogelu ein dyfodol hirdymor..."