Caniatáu cais drilio nwy ym Montrhydyfen

  • Cyhoeddwyd
Foel Fynyddau ForestFfynhonnell y llun, Jaggery/Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni am dyllu ar dir yng nghoedwig Foel Fynyddau

Mae cynghorwyr yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi rhoi caniatâd i gwmni ddrilio am nwy ger Pontrhydyfen.

Daeth tua 30 o bobl leol i'r cyfarfod cyngor yng nghanolfan ddinesig Port Talbot i wrthwynebu'r cais.

Roedd y cynghorwyr yn trafod cais gan gwmni UK Methane Ltd i gynnal profion am nwy methan a siâl yng Nghwm Afan.

Yn ôl rhai trigolion bydd y gwaith yn amharu ar le o brydferthwch naturiol ac fe allai lygru afonydd lleol.

Maen nhw hefyd yn dadlau y gallai'r cynllun arwain at ffracio i chwilio am nwy.

Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai yn poeni y bydd y drilio yn arwain at ffracio yn yr ardal

Lefelau sŵn

Ond dywed UK Methane na fyddant yn defnyddio'r broses honno.

Fe wnaeth swyddogion cynllunio'r sir argymell y dylid derbyn y cais gan ddweud na fyddai'n niweidio'r amgylchedd.

Yn ôl y swyddogion doedd Cyfoeth Naturiol Cymru ddim yn gwrthwynebu'r cais.

Cafodd cais blaenorol ei wrthod oherwydd pryder am lefelau sŵn, ond roedd y cynnig newydd yn cynnwys mesurau i reoli lefelau sŵn.

Fe bleidleisiodd cynghorwyr 9-1 o blaid rhoi caniatâd.