Gwasanaeth i gofio am Cameron Comey yng Nghaerfyrddin

  • Cyhoeddwyd
Candles lit at the service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd canwyllau eu cynnau yn y gwasanaeth

Mae gwasanaeth wedi ei gynnal yn Eglwys San Pedr, Caerfyrddin fis ers diflaniad bachgen 11 oed ger Afon Tywi.

Diflannodd Cameron Comey ar 17 Chwefror ar ôl bod yn chwarae gyda'i frawd.

Cafodd y gwasanaeth ei gynnal am hanner dydd, ac ymhlith y rhai yno oedd disgyblion o Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elisabeth, Caerfryddin.

Ar ôl i ganhwyllau gael eu cynnau dywedodd y Parchedig Leigh Richardson: "Mae hyd yn oed y golau lleiaf yn llosgi'n ddisglair yn wyneb tywyllwch."

Disgrifiad o’r llun,
The service has been organised to show support for the Queen Elizabeth High School pupil's family

Mae adran forol yr heddlu'n parhau i chwilio am Cameron Comey o dro i dro, a bydd chwilio o'r awyr yn parhau o bryd i'w gilydd hefyd.

Ond ddydd Mawrth cyhoeddodd yr heddlu fod yr ymgyrch yn cael ei hisraddio.

Mewn datganiad, dywedodd Heddlu Dyfed Powys: "Yn anffodus mae mis wedi mynd heibio ers adroddiadau fod Cameron Comey wedi disgyn i Afon Tywi yng Nghaerfyrddin.

"Daeth archwiliadau arbennigol o'r afon i ben wedi i bob trywydd gael ei ddilyn, er bod patrolau achlysurol gan adran forwrol yr heddlu ac o'r awyr yn parhau.

"Cefnogi'r teulu drwy'r cyfnod anodd hwn yw ein blaenoriaeth, ac mae swyddog arbenigol yn cydweithio'n agos gyda'r teulu."

Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth côr yr ysgol uwchradd leol ganu yn y gwasanaeth

Gŵyl wedi'i ohirio

Mae trefnwyr Gŵyl yr Afon Caerfyrddin wedi cyhoeddi bod yr ŵyl wedi ei gohirio tra bo'r chwilio am y bachgen yn parhau.

Ysgrifennodd cadeirydd yr ŵyl, Steve Bright, ar wefan gymdeithasol yr ŵyl: "Y gobaith yw y gallwn ni ail-edrych ar y penderfyniad yma ddechrau'r haf ac asesu teimladau'r gymuned am os wnawn ni gynnal gŵyl yn ddiweddarach yn y flwyddyn."

Fe fydd gwylnos hefyd yn cael ei gynnal ar Bont y Brenin Morgan ddydd Sul i ddangos cefnogaeth i deulu Cameron.