Dementia: Ap yn cynnig cymorth

This is your life: Kathy Barham, founder of Book of You, demonstrates how the app helps people with dementia create their digital life stories. Image copyright other
Image caption Kathy Barham yn dangos sut mae'r ap yn gweithio

Mae ap newydd ar gyfer pobl sy'n dioddef o ddementia gafodd ei ddatblygu gan gwpl o Rhuthun wedi cael ei ganmol gan arbenigwr blaenllaw yn y maes.

Dywed Tom a Kathy Barham o Rhuthun eu bod wedi treialu'r ap - 'Book Of You' - mewn cartrefi gofal a chanolfannau dydd a'i fod "wedi profi'n llwyddiant aruthrol".

Dywedodd yr Athro Bob Woods o Brifysgol Bangor fod yr ap yn cynnig gwasanaeth arloesol.

Mae'r ap yn defnyddio lluniau, fideo a cherddoriaeth er mwyn helpu pob a dementia i gofio digwyddiadau o'r gorffennol.

Dywedodd yr Athro Woods, Athro mewn seicoleg glinigol pobl hŷn: "Un o'r pethau gwych am Book Of You yw'r modd mae'n defnyddio'r cyfrwng digidol i ddod a bywyd i luniau a geiriau, byddai hynny ddim yn bosib gyda llyfr.

"Ac wrth ychwanegu fideo a cherddoriaeth mae'r holl beth yn gwbl arbennig."

Cwmni nid er mwyn elw Book of You CIC sy'n gyfrifol am y cynllun, ac mae unrhyw elw yn cael ei fuddsoddi yn ôl prosiect gyda'r gobaith o ddarparu'r gwasanaeth ledled y DU.

Atgofion

Dywedodd Kathy Barham: "Mae'r llyfr wedi helpu defnyddwyr i adfer rhai'r o'r profiadau sy'n gyfrifol am siapio eu bywydau."

"Gallai hynny amrywio o bethau cyffredin, fel y math o gerddoriaeth oedd rhywun yn hoffi o ddydd i ddydd, i ddigwyddiadau cofiadwy ac anghyffredin, fel cwrdd ag aelod o'r teulu brenhinol neu deithio'r byd."

Yn ôl yr Athro Woods fe allai'r ap fod o fydd yn enwedig i bobl sy'n newydd ddechrau dioddef gyda'r cyflwr.

"Fe allant fynd ati i lunio ac adrodd stori eu bywyd eu hunain," meddai.

"Mae ymchwil yn awgrymu fod mynd ati i adrodd stori hanes yn arwain at well safon o fywyd i bobl sydd â dementia, ac yn ôl y teulu mae o hefyd yn gwella safon perthynas o fewn y teulu."