Arddangosfa gyhoeddus i ffordd osgoi newydd Caernarfon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd y ffordd newydd yn gorffen yma, wrth gylchfan Plas Menai ger ffordd osgoi'r Felinheli

Fe fydd cyfle i drigolion Gwynedd gwrdd â'r tîm sy'n gyfrifol am brosiect ffordd osgoi Caernarfon i'r Bontnewydd mewn tair arddangosfa gyhoeddus ddydd Mawrth, Mercher ac Iau'r wythnos yma.

Mae gwahoddiad i aelodau'r cyhoedd ganfod mwy am y datblygiad yng Nghaernarfon, Bontnewydd a Chaeathro dros y dyddiau nesaf.

Fe fydd y ffordd newydd 9.9 cilomedr yn dechrau wrth gylchfan Y Goat ger Llanwnda (cyffordd yr A499/A487) ac yn gorffen wrth gylchfan Plas Menai, ger ffordd osgoi'r Felinheli.

Amcanion y ffordd osgoi yw lleihau amserau teithio, lleihau damweiniau a lleihau nifer y cerbydau sy'n teithio drwy ardaloedd preswyl.

Yn Ionawr 2015, dewisodd y Llywodraeth gwmniau Balfour Beatty a Jones Bros i ddylunio ac adeiladu'r ffordd.

Tirfeddianwyr

Bydd y ffordd newydd yn effeithio ar diroedd nifer o ffermydd yn lleol, yn cynnwys Dinas Farm ym mhentref Dinas. Wrth siarad ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru for Mawrth, dywedodd Rhian Williams o Dinas Farm: "Da ni'n mynd i golli tir ac wrth gwrs mae'n mynd i greu lot fawr o anhawster i ni drio rhedeg y fferm, yn enwedig am ein bod ni'n fferm odro yn ystod y cyfnod y bydd y ffordd yn cael ei hadeiladu, sydd yn mynd i gymryd rhyw ddwy flynedd meddai nhw."

Ychwanegodd: "Mi fydda' i'n falch o gael mynd i'r arddangosfeydd yma'r wythnos hon gan obeithio y cawn ni gyfle i roi ein sylwadau a'n barn drosodd."

Wrth siarad ar yr un rhaglen, roedd yr Aelod Cynulliad lleol Alun Ffred Jones yn anog pobl sydd â diddordeb yn y cynllun i fynd i weld yr arddangosfeydd.

Dywedodd Mr Jones: "Mae 'na ymgynghoriad cyhoeddus yn mynd i ddigwydd eto gydag Arolygydd Cynllunio, ac mi fydd pobl yn cael dod â'u tystiolaeth ac, am wn i, eu cyfreithwyr i'r gwrandawiad hwnnw os ydyn nhw'n anghytuno gyda rhyw agwedd o'r cynllun.

"Mae hwn yn gyfle i bobl sydd â diddordeb - tirfeddianwyr, ffermwyr, rhywun sydd â busnes sydd ag awgrym i'w wneud fod nhw angen hyn, llall neu arall er mwyn diogelu eu busnes neu eu buddianau, ac mae hwn yn gyfle o leiaf iddyn nhw gael dweud eu dweud wrth y contractwyr."

Ychwanegodd Mr Jones: "Y ffordd hon mewn gwirionedd fydd yn cwblhau'r gwaith sydd ei angen ei wneud ar ffyrdd Gwynedd am genhedlaeth."

Modelau 3D

Fe fydd yr arddangosfeydd yn gyfle i siarad â thîm y prosiect a derbyn rhagor o fanylion am y cynllun a bydd modelau cyfrifiadur 3D yn cael eu defnyddio.

Y cyfle cyntaf i weld yr arddangosfa yw ddydd Mawrth rhwng 10yb ac 8yh yng Ngwesty'r Celt yng Nghaernarfon.

Fe fydd yr arddangosfa yn symud i Hen Ysgol Bontnewydd rhwng 10yb ac 8yh ddydd Mercher, cyn iddo orffen yng Nghanolfan y Capel, Caeathro, rhwng 10yb a 5yp ddydd Iau.