Arolwg cyfansoddiadol: 'Cymru ar ei cholled'

  • Cyhoeddwyd
Baner Cymru

Mae arolwg cyfansoddiadol gan ymchwilwyr o Prifysgol Caeredin yn dangos bod 68% o bobl Cymru yn credu bod Cymru ar ei cholled o ran faint o arian cyhoeddus sy'n cael ei wario yn y wlad.

Daw'r casgliadau yn dilyn arolwg o fwy na 7000 o etholwyr ar draws y DU.

Mi wnaeth ymchwilwyr o Brifysgol Caeredin holi pobl am nifer o faterion cyfansoddiadol all ddylanwadu ar eu pleidlais yn yr etholiad cyffredinol.

Diffyg dylanwad

Mae'r arolwg yn dangos bod mwyafrif pobl y DU yn credu y bydd Yr Alban yn wlad annibynnol, a hynny er gwaethaf canlyniad y refferendwm diweddar ar annibyniaeth.

Mae 69% o bobl Yr Alban, 59% o bobl Lloegr, 54% o bobl Cymru a 59% o bobl Gogledd Iwerddon yn credu y bydd Yr Alban yn gadael y DU.

Mae'r canlyniadau'r arolwg yn awgrymu bod y refferendwm ynglŷn ag annibyniaeth Yr Alban llynedd wedi cael effaith ar ddiddordeb pobl mewn gwleidyddiaeth.

Roedd Albanwyr yn fwy tebygol o ddweud y byddan nhw'n pleidleisio yn yr etholiad cyffredinol, gyda 76% yn dweud hynny i'w gymharu â 64% yng Nghymru, 63% yn Lloegr a 55% yng Ngogledd Iwerddon.

Ond dim ond 25% o bobl Yr Alban oedd yn credu bod pobl gyffredin yn gallu dylanwadu ar sut mae'r DU yn cael ei llywodraethu, ffigwr ychydig yn uwch na'r 21% yng Nghymru a Lloegr a 17% yng Ngogledd Iwerddon.

'Calonogol'

Mae'r arolwg hefyd yn dangos bod statws Senedd Yr Alban wedi cryfhau, gyda 57% o bobl yn credu ei fod yn dylanwadu ar sut mae'r DU yn cael ei lywodraethu, tra bod 42% o bobl Cymru yn credu bod gan Gynulliad Cymru ddylanwad a 28% o bobl Gogledd Iwerddon yn credu'r un peth am Gynulliad Gogledd Iwerddon.

Ond mae'r canlyniadau hefyd yn dangos bod boddhad gyda threfniadau cyfansoddiadol presennol y DU yn amrywio'n arw.

Mae bron i hanner pobl Lloegr (43%) a'r Alban (44%) yn credu bod eu gwlad yn derbyn llai o arian gan y llywodraeth nag y dylen nhw, i'w gymharu â 37% yng Ngogledd Iwerddon.

Ond yng Nghymru mae 68% o'r bobl yn anfodlon gyda'r system ariannu bresennol.

Yn ogystal roedd mwyafrif (59%) o bobl Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon eisiau i bob awdurdod wedi'i ddatganoli feddu ar yr un pwerau, tra bod pobl yn Yr Alban wedi rhannu'n gyfartal ar y mater.

Dywedodd yr ymchwilydd Dr Jan Eichhorn, o Adran Wyddorau cymdeithasol a Gwleidyddol Prifysgol Caeredin: "Mae pobl ar draws y DU wedi dangos eu bod eisiau trafod sut y dylid llywodraethu'r wlad.

"Mae gweld effaith wleidyddol y refferendwm ar bobl Yr Alban yn galonogol, ac yn dangos bod gan bobl ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth.

"Ond mae hi'n achos pryder bod cyn lleied o bobl yn credu y gallen nhw wneud gwahaniaeth."