Llys: Gorchymyn cymunedol i ddyn awtistig

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Caernarfon
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Caernarfon

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod dyn awtistig wedi ymosod ar gynorthwyydd dysgu oedd yn golygu ei bod hi'n rhannol anabl.

Roedd Sion Llewelyn Jones o Gaernarfon wedi taro a chicio Colette Thomas, 54 oed, yn ystod trip ysgol ym mis Tachwedd 2013.

Cyfaddefodd y dyn 20 oed, sy'n dioddef o anableddau dysgu, iddo achosi niwed corfforol bwriadol.

Clywodd y rheithgor fod ei hanafiadau'n "ofnadwy" a'i bod hi wedi gorfod mynd i ganolfan drawma yn Stoke cyn cael ei throsglwyddo i uned arbennig yng Ngobowen, Sir Amwythig.

Cafodd Jones orchymyn iechyd meddwl am dair blynedd a bydd rhaid iddo aros yn ei lety presennol.

Dywedodd y Barnwr David Hale ei fod yn synnu'n fawr at ymateb cyflogwyr Ms Thomas.

Roedd yn anhygoel, meddai, nad oedden nhw yn ei thalu er iddi fod yn y swydd am 34 o flynyddoedd.