Cannoedd o swyddi gweithwyr treth yn y fantol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae ansicrwydd ynglŷn â dyfodol bron i 400 o swyddi yn Swyddfa Dreth Wrecsam.

Daw hyn wrth i'r Swyddfa Cyllid a Thollau (HMRC) ystyried dyfodol y safle ar Barc Technoleg Wrecsam.

Mae HMRC yn ystyried agor un swyddfa 'ranbarthol' fawr yn hytrach na chadw nifer o swyddfeydd llai.

Gallai hyn olygu safle dros y ffin yn Lloegr.

Bydd HMRC yn gwneud penderfyniad terfynol ddiwedd y flwyddyn.

"Rydym yn moderneiddio ein systemau technoleg wybodaeth, ac rydym am uno swyddfeydd llai, a chreu canolfannau mwy modern," meddai llefarydd.

"O ran Wrecsam, y ganolfan ranbarthol agosach mwyaf tebygol yw Lerpwl neu Fanceinion, mae'n dibynnu lle yn union mae pobl yn byw. Ond does dim penderfyniadau pendant wedi eu gwneud eto."

Yn 2014, fe wnaeth HMRC gyhoeddi eu bod yn cau 14 o swyddfeydd ledled y DU, gan gynnwys rhai yng Nghaerfyrddin, Bae Colwyn, Merthyr a Doc Penfro.