Llyfrgell Gen: Cefnogi galwad am adolygiad allanol

  • Cyhoeddwyd
Llyfrgel Genedlaethol

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cymeradwyo galwad am adolygiad allanol ar ôl i dribiwnlys cyflogaeth benderfynu bod dau o uwch swyddogion y sefydliad wedi eu diswyddo yn annheg.

Daeth yr alwad am adolygiad allanol gan lywydd y llyfrgell, Syr Deian Hopkin.

Bydd yr adolygiad yn ymchwilio i'r amgylchiadau wnaeth arwain at y diswyddiadau.

Ym mis Chwefror, fe wnaeth Elwyn Williams ac Arwel 'Rocet' Jones ennill eu hachos yn erbyn y Llyfrgell Genedlaethol, gyda thribiwnlys yn penderfynu eu bod wedi eu trin yn annheg yn ystod proses ddisgyblu.

Mae Mr Jones wedi rhoi'r gorau i weithio yn y llyfrgell erbyn hyn, a deellir y bydd cyfnod cyflogaeth Mr Williams yn dod i ben ddiwedd y mis.

Dim ymchwiliad

Dywed undeb yr FDA, oedd yn cynrychioli Mr Williams a Mr Jones, eu bod yn croesawu'r penderfyniad i gynnal arolwg o'r broses wnaeth arwain at y tribiwnlys cyflogaeth.

Ond ychwanegodd Paul Neilson, Swyddog gyda'r FDA, fod yna ychydig o bryderon mai adolygiad yn hytrach nag ymchwiliad, fel gafodd ei awgrymu yn wreiddiol, fydd yn cael ei gynnal.

"Mae'n rhaid i bobl gymryd cyfrifoldeb am beth ddigwyddodd," meddai.

Syr Deian Hopkin fydd yn dewis pwy fydd yn cynnal yr adolygiad.

Mae disgwyl y bydd yr adolygiad yn cael ei gwblhau erbyn cyfarfod yr Ymddiriedolwyr ym mis Mehefin.

Doedd Elwyn Williams na Mr Jones am wneud unrhyw sylw.