Tân yn achosi problemau traffig

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBu Heol y Gwyddau ynghau yn ystod yr oriau brig

Mae un o brif strydoedd Caerfyrddin wedi ailagor yn dilyn tân mewn tŷ. Digwyddodd y tân ar Heol y Gwyddau.

Yn ôl yr awdurdodau ni chafodd unrhyw un eu hanafu, ond bu'n rhaid ailgyfeirio traffig yn ystod yr oriau brig.

Bu'n rhaid ailgyfeirio traffig drwy ganol y dref.

Cafodd criwiau eu hanfon o Hendy-gwyn a Chaerfyrddin i ymdrin â'r tân ar lawr gwaelod y tŷ teras.

Mae ymchwiliad ar y gweill i achos y tân.