Cyfarfod cyhoeddus i drafod cau cyffordd ar yr M4

Cyhoeddwyd
Cyffordd 41 ar gauFfynhonnell y llun, David Rees
Disgrifiad o’r llun,
Nod y cynllun yw gwella llif traffig ar yr M4 yn ystod yr oriau brig

Mi wnaeth masnachwyr, sy'n anfodlon gyda chynllun sy'n golygu bod cyffordd o draffordd yn cael ei chau, fynychu cyfarfod cyhoeddus ddydd Iau wrth i'r cyfnod prawf o wyth mis ddod i ben.

Mae cyffordd 41 ar ffordd orllewinol yr M4 ym Mhort Talbot yn cael ei chau o 07:00-09:00 a 16:00-18:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae rhai wedi honni bod yr arbrawf wedi achosi i nifer y bobl sy'n ymweld â Chanolfan Siopa Aberafan ostwng ac mae eraill yn poeni y bydd yr arbrawf yn dod yn fesur parhaol.

Ond mae Llywodraeth Cymru yn dweud nad oes penderfyniad wedi'i wneud ar y mater.

Ychwanegodd llefarydd: "Mae disgwyl i'r cyfnod prawf ddod i ben ar ddiwedd mis Mawrth a bydd y gweinidog yn gwneud cyhoeddiad wedi hynny."

Disgrifiad o’r llun,
Daeth tua 200 o bobl i gyfarfod cyhoeddus nos Iau ym Mhort Talbot

200 o bobl

Daeth tua 200 o bobl i gyfarfod cyhoeddus nos Iau ym Mhort Talbot.

Dywedodd Steve Garvey, llywydd Siambr Masnach Port Talbot: "Un o'r prif bethau yw bod ein diwrnod gwaith fel arfer yn cychwyn am naw ac yn gorffen am bump.

"Ond erbyn hyn mae pobl yn mynd adref am 15:30 oherwydd nad ydyn nhw eisiau cael eu dal yn y traffig.

"Rydan ni wedi colli rhai masnachwyr - roedden nhw'n colli allan ar siopwyr yn ystod y prynhawn ac roedd yn rhaid iddyn nhw gau eu drysau."

Dywedodd rheolwr Canolfan Siopa Aberafan, Steven Redmore: "Ein problem ni yw bod nifer ein hymwelwyr wedi ei effeithio'n arw.

"Rydw i'n teimlo dros y trigolion, yn ogystal â'r masnachwyr. Gobeithio bod modd gwella'r sefyllfa os byddan ni'n cydweithio."