Ymosodiad parc carafanau Porthcawl: Dyn wedi marw

  • Cyhoeddwyd
Connor Marshall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Conner Marshall yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd wedi'r ymosodiad

Mae Heddlu'r De'n ymchwilio i lofruddiaeth ar ôl i ddyn 18 oed farw yn yr ysbyty wedi ymosodiad mewn parc carafannau ym Mhorthcawl ddydd Sul.

Roedd Conner Marshall o'r Barri wedi bod mewn uned gofal dwys yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ers yr ymosodiad ym Mharc Carafanau Bae Trecco yn oriau mân ddydd Sul.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Paul Hurley bod swyddogion yr heddlu yn parhau i ymchwilio i sefydlu beth yn union ddigwyddodd.

"Roedd hwn yn ymosodiad difrifol ar Conner gyda chanlyniadau angheuol," meddai.

"Rwy'n credu bod y person sy'n gyfrifol o bosib wedi rhannu gwybodaeth gyda'i ffrindiau, teulu neu gymdogion, a buaswn i yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth, neu oedd yn ardal Bae Trecco rhwng hanner nos a 7yb ar 8 Mawrth i gysylltu â'r heddlu."

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd ei ddarganfod mewn cyflwr difrifol tu allan i garafan ym Mharc Carafanau Bae Trecco