Llai o siopwyr yn ymweld â Chymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Pierre Terre

Mae ffigyrau y Consortiwm Manwerthu Cymru (WRC) ar gyfer mis Chwefror yn dangos bod nifer y siopwyr sy'n ymweld â dinasoedd a threfi Cymru wedi lleihau 2.3% ers llynedd.

Er gwaethaf y ffigwr siomedig, mae'r gostyngiad yn llai na'r gostyngiad o 4.6% a welwyd ym mis Ionawr eleni.

Mae nifer y siopwyr sy'n ymweld â Chymru wedi gostwng bob mis dros y flwyddyn ddiwethaf, a hynny o 2.2% ar gyfartaledd.

'Testun pryder'

Dywedodd Sara Jones, Pennaeth Polisi a Materion Allanol WRC: "Mae Cymru yn parhau i weld y gostyngiad mwyaf ar draws y DU yn nifer y siopwyr, a bydd hyn yn destun pryder parhaus i fanwerthwyr yn ein trefi ac mewn canolfannau siopa.

"Mae llygedyn o obaith i'w weld yn y ffaith bod y ffigyrau yma'n dangos gostyngiad llai nag a welwyd ym mis Ionawr eleni.

"Yn ddi-os mae siopa aml-sianel wedi effeithio ar nifer y siopwyr, ond mae'r Alban a Gogledd Iwerddon wedi profi cynnydd yn nifer yr ymwelwyr, felly maen rhaid i ni ystyried y rhesymau ehangach pam nad yw ein strydoedd bellach yn denu ymwelwyr."