Cleifion: Mwy'n disgwyl mwy nag y dylen nhw

Cyhoeddwyd
Triniaeth mewn ysbyty

Mae niferoedd y cleifion yng Nghymru sy'n disgwyl mwy nac y dylen nhw am driniaeth ysbyty wedi codi 11% i dros 23,500 ym mis Ionawr.

Mae ffigyrau atgyfeiriad am driniaeth ym mis Ionawr yn dangos nad oedd 23,521 o gleifion wedi cael eu gweld o fewn naw mis, targed y Gwasanaeth Iechyd ar gyfer triniaeth o unrhyw fath.

Ffigwr mis Rhagfyr oedd 21,226.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod dros 94% o bobl wedi disgwyl llai na naw mis, ar adeg pan fo'r galw am driniaeth y cynyddu.

Cafodd y ffigyrau eu cyhoeddi ddiwrnod ar ôl rhoi'r gorau i gynllun i ffurfio comisiwn trawsbleidiol ar ddyfodol y Gwasanaeth Iechyd ar ôl i Blaid Cymru dynnu'n ôl o'r broses.

Roedd y Ceidwadwyr eisoes wedi tynnu'n ôl o'r syniad.

Dywedodd arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Kirty Williams y dylai wleidyddion "roi ei gwahaniaethau i un ochr a dechrau gweithio gyda'i gilydd i geisio dod o hyd i ddatrysiad ar gyfer ein Gwasanaeth iechyd".

29% yn methu targed

Cododd y nifer o gleifion oedd yn methu'r targed o wyth wythnos ar gyfer gwasanaethau diagnostig fel uwchseiniau neu sganiau MRI o 850 i ychydig llai na 20,950, codiad o 4%.

Golygai hyn bod dros 29% o gleifion yn methu'r targed o wyth wythnos.

Yn ymateb i'r ffigyrau, dywedodd weinidogion, er y cynnydd mewn galwad, bod "saith o bob 10 o bobl yn disgwyl llai na'r amser targed ar gyfer gwasanaethau diagnostig, gyda'r nifer o bobl sy'n disgwyl mwy nag wyth wythnos yn disgyn o tua 7,000 ers mis Ionawr 2014.

Ychwanegodd llefarydd bod cyfanswm o £15m wedi cael ei gyhoeddi i wella'r gwasanaethau.