Pryder am ddyfodol Clwb Rygbi Castell-nedd

Gareth Bryer
BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y Gnoll, cartref clwb rygbi Castell-nedd

Mi fydd cefnogwyr un o glybiau hynaf Cymru yn cwrdd nos Iau i gymeradwyo anfon llythyr at Undeb Rygbi Cymru yn gofyn iddyn nhw ymyrryd ym mhwy sy'n berchen ar y clwb.

Mi oedd Clwb Rygbi Castell-nedd unwaith yn adnabyddus o fewn y cylchoedd rygbi. Ond mae newidiadau i strwythur y gêm a newidiadau i'r clwb wedi golygu bod y tîm wedi dioddef yn y blynyddoedd diweddar.

Mae'r cefnogwyr yn dweud eu bod nhw wedi colli ffydd yn un o berchnogion y clwb, Geraint Hawkes.

Mewn ymateb i BBC Cymru, dywedodd cyfreithiwr Geraint Hawkes ar ei ran: "Mae dyfodol clwb rygbi Castell-nedd yn parhau yn agos at galon Mr Hawkes, ac fe fydd yn gweithio gyda phawb sydd gyda diddordeb yn natblygiad a budd clwb rygbi Castell-nedd. Gan nad yw'r ymwybodol o gynnwys y llythyr, mae'n edrych ymlaen i'w dderbyn er mwyn ystyried ei gynnwys."

Yn ystod y tri thymor diwethaf mae Castell-nedd wedi bod yn agos at waelod y gynghrair. Ond nid y canlyniadau ar y cae yw pryder mwyaf y cefnogwyr.

Mae'r clwb wedi colli dau brif weithredwr o fewn blwyddyn. Mae llys sirol wedi dyfarnu pedair gwaith yn erbyn y clwb ac yn 2013 daeth beilïod i siop y clwb ar ôl i un o'r chwaraewyr lwyddo yn y Llys Man Hawliadau am nad oedd o wedi derbyn taliadau.

'Poeni am y dyfodol'

Yn y cyfarfod mi fydd cefnogwyr yn trafod y posibilrwydd bod Undeb Rygbi Cymru yn cymryd rôl mwy blaenllaw er mwyn datrys perchnogaeth y clwb.

Eu pryder nhw ydy y bydd y tîm rygbi yn gorfod dod i ben.

Mae Dafydd Oliver wedi cefnogi Castell-nedd ers blynyddoedd.

Dywedodd: "Ni'n poeni am y dyfodol o safbwynt, 'sa ni'n hollol siwr be sy'n digwydd yn ariannol.

"Ond y peth mwya' pwysig, 'so ni'n siwr bod dyfodol i'r clwb ei hunain achos mae'r problemau yn y cefndir yn meddwl sa ni'n siwr bydd rhaid i'r clwb ail-ddechrau...

"Mae pawb yn poeni o safbwynt, ni di'r clwb hynna'r wlad, un o glybiau mwya enwog cyn i'r rhanbarthau ddod mewn o leia, a byddai'n drueni, wel nid dim ond i ni, 'wi'n credu i gefnogwyr clybiau rygbi arall i weld un o'r hen glybiau, y mess da ni ynddo nawr."

Disgrifiad o’r llun,
Roedd John Davies yn un o'r rheng flaen yn ystod yr 80au a'r 90au

Un o'r cyn chwaraewyr ydy John Davies. Mae ganddo fo atgofion da o'r clwb: "Roedd o'n part o hanes fi. Nes i 9-10 mlynedd yn Castell-nedd ac i gael y llwyddiant gathon ni.

"Roeddwn i'n edrych ar luniau wythnos diwethaf, 'Best team in Britain'. So ni oedd y tim gorau yn erbyn y Leicester's a'r Bath's o'r byd ma.

"So mae hanes mawr i'r clwb. A dwi'n gwybod fod y rhanbarthau rhywbeth i neud a hwnna, a hanes yw hanes. Ond mae'n trueni colli hwna."

Mae'r Aelod Seneddol lleol, Peter Hain wedi cyfarfod yr undeb gan ofyn iddyn nhw ymyrryd. Dywedodd yr undeb adeg hynny mae'r flaenoriaeth tra roedd Castell-nedd yn cael ei rheoli fel cwmni oedd bod y clwb yn parhau i fod yn llwyddiannus.

Ond mae disgwyl i'r cefnogwyr ddweud, os ydy'r undeb yn gwneud dim y byddan nhw felly yn cymeradwyo'r sefyllfa.

Yn y gorffennol mae Geraint Hawkes wedi dweud nad ydy o bellach yn ymwneud gyda'r clwb. Ond mae BBC Cymru yn deall bod trefniant i drosglwyddo'r berchnogaeth i Mike Cuddy, dyn busnes lleol, ddim wedi ei arwyddo eto.