Cyhuddo dyn arall yn dilyn lladrad

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn arall wedi'i gyhuddo yn dilyn lladrad yn swyddfa bost Llangernyw ger Abergele ddechrau'r mis.

Cafodd dyn 28 oed o ardal Bae Colwyn ei gyhuddo ddydd Sadwrn.

Roedd dyn 21 oed eisoes wedi'i arestio a'i gyhuddo mewn cysylltiad â'r digwyddiad ddydd Mercher.

Digwyddodd y lladrad arfog am oddeutu 14:00 ar 5 Mawrth.