Ffrae'r dadleuon: Beirniadu darlledwyr

Cyhoeddwyd
Natalie Bennett, Nigel Farage, Nick Clegg, David Cameron, Ed Miliband, Nicola Sturgeon, Leanne WoodFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r darlledwyr wedi cynnig dwy ddadl fyw yn cynnwys saith plaid wleidyddol

Mae'r darlledwyr yn "chwarae gwleidyddiaeth" ac yn mynd yn "groes i'r rheolau" ar fod yn ddi-duedd trwy fygwth cynnal dadleuon etholiadol heb y Prif Weinidog David Cameron, yn ôl cyn gadeirydd y BBC ac ITV.

Mae'r Arglwydd Grade wedi dweud na ddylai'r dadleuon teledu fynd yn eu blaen os nad oes modd dwyn perswâd ar arweinydd un blaid i fod yn rhan o'r drefn.

Roedd y darlledwyr wedi dweud y byddan nhw'n parhau gyda'r dadleuon ym mis Ebrill, er i Mr Cameron fynnu mai ond unwaith fydd o'n fodlon ymddangos.

Byddai hynny'n golygu y gallai cadair Mr Cameron - sydd wedi gwrthod mynd benben ag arweinydd Llafur, Ed Miliband - fod yn wag ar gyfer y dadleuon eraill.

Yn sgil y ffrae, dywedodd y blaid Lafur eisoes y bydden nhw'n deddfu i sicrhau bod dadleuon teledu'n orfodol adeg etholiadau cyffredinol.

'Llanast llwyr'

Roedd y darlledwyr wedi cynnig tair dadl deledu. Dwy rhwng saith arweinydd y prif bleidiau, ac un rhwng Ed Miliband a David Cameron yn unig.

Ond mae Downing Street wedi cyhuddo'r darlledwyr o "wneud llanast" o'r trafodaethau, ac yn dweud bod y prif weinidog yn barod i gymryd rhan mewn un ddadl yn unig gyda'r chwe arweinydd arall - gan gynnwys Plaid Cymru - a hynny cyn i'r ymgyrch swyddogol ddechrau.

Wrth siarad ar raglen Sunday Politics y BBC, dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg Nicky Morgan fod y darlledwyr wedi "gwneud llanast llwyr" o'r broses.

"Fe wnaethon nhw wahodd y parti hwn a'r parti arall," meddai.

"Mae'r prif weinidog wedi gwneud cynnig clir iawn - mae angen cael saith plaid yn yr un lle, cael dadl 90 munud cyn i'r ymgyrch ddechrau.

"Neu'r cyfan fyddwn ni'n ei wneud trwy gydol yr ymgyrch ei hun fydd siarad am y dadleuon."

'Annerbyniol a haerllug'

Mae'r gwrthbleidiau wedi beirniadu safbwynt Mr Cameron.

Dywedodd dirprwy arweinydd Llafur, Harriet Harman, y dylai Mr Cameron "fod â'r hyder" i ymddangos ar y dadleuon.

Yn ôl y Democratiaid Rhyddfrydol, byddai'r Dirprwy Brif Weinidog Nick Clegg yn fodlon cymryd lle Mr Cameron.

Eisoes roedd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi dweud: "Mae ymdrechion y prif weinidog i ddylanwadu ar y darlledwyr yn annerbyniol a haerllug ac mae'n ymddangos ei fod ofn i bobl graffu ar ei record.

"Rwyf i'n barod i ddadlau yn erbyn prif weinidog ac arweinwyr y pleidiau eraill unrhyw bryd."

Dadl ddigidol

Yn y cyfamser, mae trefnwyr dadl ddigidol wedi cynnig ei llwyfannu'n gynt er mwyn cyd-fynd â dymuniadau'r prif weinidog.

Ond fydd dim gwahoddiad i arweinwyr Plaid Cymru na'r SNP i fod yn rhan o'r ddadl hon, allai gael ei chynnal ddiwedd mis Mawrth, a'i darlledu ar wefannau YouTube, y Guardian a'r Daily Telegraph. Dim ond arweinwyr y Ceidwadwyr, Llafur, y Democratiaid Rhyddfrydol, UKIP a'r Gwyrddion fyddai'n rhan o'r digwyddiad.

Mae Downing Street yn dweud y byddan nhw'n "ystyried y cynlluniau".