Tu ôl i'r tîm: Luke Broadley

Cyhoeddwyd

Wrth i Gymru groesawu'r Gwyddelod i Gaerdydd ddydd Sadwrn, mae Cymru Fyw wedi cael cipolwg ar waith rhai o aelodau pwysicaf tîm rygbi Cymru: y swyddogion sy'n gweithio'n galed tu ôl i'r llenni i geisio sicrhau llwyddiant i wŷr Warren Gatland.

Yr wythnos hon Luke Broadley, Rheolwr y Wasg sy'n trafod diwrnod cyffredin yn ei swydd.

Ffynhonnell y llun, Ben Evans/Huw Evans Agency
Disgrifiad o’r llun,
Luke yn briffio George...a'i Jamie Roberts a Luke Charteris oedd nesa?

Cyhoeddi'r tîm

Pedwar diwrnod cyn y gêm yw'r diwrnod (gan amlaf!) mae'r tîm yn cael ei gyhoeddi ac un o'r dyddiau prysuraf cyn y gêm.

Mae'r diwrnod yn dechrau drwy gael sgwrs â Warren Gatland a'r tîm hyfforddi er mwyn cadarnhau'r dewisiadau. Byddai'r hyfforddwyr wedi dewis y garfan y noson cynt ond mae yna gyfle iddyn nhw i feddwl am y peth dros nos cyn cadarnhau'r tîm yn derfynol yn y bore.

Rydyn ni, fel tîm rheoli, yn cyfarfod i drafod y prif negeseuon ar gyfer y diwrnod cyn i'r datganiad newyddion gael ei orffen.

Dros frecwast, mae Warren yn ffilmio fideo byr i gyhoeddi'r tîm, ar gyfer WRU TV. Mae hwn yn cael ei gyhoeddi ar y we am 11am, yn un pryd a'r cyhoeddiad swyddogol.

Unwaith i reolwyr y garfan gymeradwyo'r datganiad, mae'n cael ei rannu gyda'r tîm cyfathrebu er mwyn paratoi popeth ar gyfer y cyhoeddiad yn hwyrach yn y bore.

Mae'r wefan yn cael ei pharatoi, mae'r fideo'n cael ei golygu, y lluniau graffeg yn cael eu dylunio ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol - oll yn barod i fynd yn fyw.

Ffynhonnell y llun, Ben Evans/Huw Evans Agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae George North wedi cael cryn sylw ers iddo gael ei daro yn ei ben yn y gêm yn erbyn Lloegr

Y gynhadledd newyddion

Am 11am, mae'r cyhoeddiad yn fyw ar WRU.wales, ar ein cyfrifon Facebook a Twitter ynghyd â bydd ein cysylltiadau yn y cyfryngau wedi cael copi o'r datganiad ysgrifenedig. Am yr hanner awr nesaf, rydyn ni'n edrych ar sut mae'r cyfryngau a'r cyhoedd wedi ymateb i'r cyhoeddiad.

Yna mae hi'n amser i gwblhau'r trefniadau ar gyfer y gynhadledd newyddion, a fydd yng ngwesty'r tîm am 1pm.

Ar ddiwrnod cyhoeddi'r tîm, mae hyd at naw chwaraewr a dau hyfforddwr yn cymryd rhan mewn nifer o wahanol fathau o ymrwymiadau â'r papurau newydd, teledu a radio.

Mae'r chwaraewyr a'r hyfforddwyr yn cael eu briffio ynglŷn â beth fydd gofyn iddyn nhw ei wneud yn ystod eu cyfnod yn siarad â'r cyfryngau.

Warren Gatland a'r capten Sam Warburton sydd yn dechrau pethau. Mae nhw'n siarad ag ystafell sy'n cynnwys dros 30 o newyddiadurwyr, gyda rhan o'r cyfweliad yn fyw a rhan o dan embargo tan y diwrnod canlynol.

Ffynhonnell y llun, Ben Evans/Huw Evans Agency
Disgrifiad o’r llun,
Warren Gatland a'r capten, Sam Warburton yn barod i gael eu holi'n dwll gan newyddiadurwyr!

Hawl i holi

Wedi hynny, mae pump chwaraewr yn siarad â darlledwyr a'r newyddiadurwyr am yr awr nesaf. Fel rhai sydd â hawliau, mae'r BBC yn siarad â Warren, Sam a chwaraewyr eraill yn breifat er mwyn creu cynnwys ar gyfer eu darllediad ddiwrnod y gêm.

Mae'r slot â'r cyfryngau rhwng 1pm a 2pm ble mae rhyw 15 cyfweliad yn cael eu cynnal. Fy rôl i yw i sicrhau fod y chwaraewyr yn cael eu briffio, yn ymwybodol o bynciau a fydd yn cael eu trafod ac yn deall y prif negeseuon rydyn ni am eu rhannu.

Mae hi hefyd yn rhan o'n swydd i i sicrhau fod yr holl gyfryngau amrywiol yn cael tegwch o ran gwybodaeth ac amser i gyfweld.

Ar ôl y cyfweliadau, rydyn ni'n symud pethau i'r cae. Mae deg munud cyntaf y sesiwn hyfforddi yn agored i'r cyfryngau ei ffilmio, felly rydyn ni'n mynd yno er mwyn monitro hyn.

Yna yn ôl i 'stafell y tîm am fwy o fonitro'r wasg ac adolygu'r cyfweliadau byw o'r newyddion amser cinio, gwirio e-byst ac ateb cwestiynau.