Gwasanaethau i gofio'r pedwar fu farw ar yr A470

  • Cyhoeddwyd
Corey Rice, Alesha O'Connor, Rhodri MillerFfynhonnell y llun, dyfed powys police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Corey Price, Alesha O'Connor, Rhodri Miller a Margaret Challis yn dilyn gwrthdrawiad nos Wener

Mae gwasanaethau coffa yn cael eu cynnal yn dilyn marwolaeth pedwar o bobl mewn gwrthdrawiad ym Mhowys.

Bu farw Alesha O'Connor, Rhodri Miller a Corey Price, i gyd yn 17 oed ac o'r Barri, yn y gwrthdrawiad ger y Storey Arms, Aberhonddu, yn hwyr nos Wener.

Cafodd Margaret Elizabeth Challis, 66 oed, o Ferthyr Tudful, ei lladd hefyd.

Bydd gwasanaethau yn cael eu cynnal yng Ngholeg Dewi Sant, Caerdydd, lle roedd Alesha yn astudio, ac un arall yng nghapel Gwasanaethau Angladd Y Fro, ar Heol Windsor.

Mae un o'r rheiny sy'n cael eu trin yn yr ysbyty mewn cyflwr difrifol ond sefydlog, tra bod dau arall mewn cyflwr sefydlog.

Cafodd saith o fechgyn yn eu harddegau eu harestio ar amheuaeth o yrru'n beryglus, ond maen nhw wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Credir eu bod wedi bod yn teithio mewn confoi adeg y gwrthdrawiad.

'Wirioneddol lwcus'

Dywedodd un wnaeth oroesi'r gwrthdrawiad, Rhys Hunter, wrth BBC Cymru ei fod yn lwcus i fod yn fyw.

"Mae'n dangos gallwch golli eich bywyd mewn mater o eiliadau, a gallai ddigwydd ar unrhyw adeg," meddai.

"Rwy'n wirioneddol lwcus o ystyried yr hyn a ddigwyddodd i bobl eraill."

Dywedodd teulu Mrs Challis fod ganddi "bopeth i fyw amdano".

Disgrifiad o’r llun,
Fe oroesodd Rhys Hunter y gwrthdrawiad a dywedodd ei fod yn teimlo'n "lwcus" i fod yn fyw
Disgrifiad o’r llun,
Mae teyrngedau wedi eu rhoi i'r pedwar fu farw
Disgrifiad o’r llun,
Mae blodau wedi eu rhoi ger y fan ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A470