Awema: Dileu dyled o £300,000

Cyhoeddwyd
Sir Derek Jones
Disgrifiad o’r llun,
Mae Syr Derek Jones, Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru, yn cydnabod fod 'gwersi wedi'i dysgu' o'r sefyllfa

Mae'r rhan fwyaf o'r £300,000 oedd yn ddyledus gan elusen lleiafrifoedd ethnig Awema i Lywodraeth Cymru wedi cael ei ddileu, yn ôl tystiolaeth gerbron Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad ddydd Mawrth.

Roedd Syr Derek Jones, Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru, yn cydnabod ei fod yn "golled sylweddol i'r pwrs cyhoeddus".

Daeth elusen Awema, oedd wedi ei sefydlu yn Abertawe, i ben ym mis Chwefror 2012, wedi i'r corff fethu a sicrhau arian cyhoeddus yn dilyn honiadau o gamweinyddu ariannol.

'Dysgu gwersi'

Gofynnodd cadeirydd y pwyllgor, Darren Millar AC, a oedd digon o ymdrech wedi'i wneud i geisio hawlio'r arian yn ôl, ac atebodd Syr Jones:

"Oedd dwi'n credu, ond dydy hynny ddim i'w ddweud nad ydyn ni wedi dysgu rhai gwersi am hyn, gan gynnwys gweithio'n galetach y tro nesa' i leihau cyfnod y gweinyddu.

"Trwy gydol y cyfnod pan fo proses fethdalu neu weinyddol yn digwydd, mae ffioedd proffesiynol yn cael eu talu o'r hyn sy'n weddill o asedau'r cwmni neu'r elusen.

"Byddai byrhau'r amser hwnnw yn amddiffyn peth o'r arian."

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Awema ei ddirwyn i ben ddechrau 2012 wedi i'r corff fethu a sicrhau arian cyhoeddus