Amserlen yr etholiad

  • Cyhoeddwyd
Ty'r CyffredinFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Pryd fydd y Senedd yn ailymgynnull ar gyfer 2015?

Wedi i'r Ddeddf Senedd Cyfnod Penodol gael ei chyflwyno yn 2011, cafodd dyddiad yr etholiad nesa' ei bennu ar gyfer dydd Iau 7 Mai, 2015.

Dyma'r amserlen arfaethedig ar gyfer digwyddiadau'r ymgyrch ac ar ôl diwrnod yr etholiad, pan fydd yr ASau newydd a'r Arglwyddi yn dychwelyd. Fe allai rhai o'r dyddiadau amrywio.

Dydd Llun 30 Mawrth

Bydd y Senedd bresennol yn cael ei diddymu, gyda dyddiad yn cael ei gyhoeddi ar gyfer ailymgynnull wedi'r etholiad cyffredinol. Bydd yna ddyddiad hefyd yn cael ei bennu ar gyfer Araith y Frenhines yn ystod Agoriad Swyddogol y Senedd.

Bydd gwrit hefyd yn cael ei gyflwyno ar gyfer etholiadau ym mhob un o'r 650 etholaeth yn y DU.

Dydd Iau 9 Ebrill

Dyma'r dyddiad ola' i ymgeiswyr seneddol roi eu papurau i'r Swyddogion Etholiadol (16:00), neu'r cyfle ola' i ymgeiswyr dynnu eu henwau'n ôl (16:00).

Dydd Llun 20 Ebrill

Hwn yw'r diwrnod ola' ar gyfer derbyn ceisiadau i gofrestru am bleidlais. Mae'n rhaid i bawb sydd eisiau bwrw eu pleidlais gofrestru o flaen llaw.

Dydd Mawrth 21 Ebrill

Fydd dim modd derbyn ceisiadau am bleidlais bost neu bleidlais bost procsi ar ôl 17:00 ar y diwrnod hwn.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Dydd Mawrth 28 Ebrill

Y dyddiad ola' ar gyfer gwneud cais am bleidlais procsi (heblaw am geisiadau brys) - rhaid cyflwyno cais cyn 17:00 ar y diwrnod hwn.

Dydd Iau 7 Mai

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Dyma ddiwrnod yr etholiad. Bydd gorsafoedd pleidleisio yn agored rhwng 07:00 a 22:00. Bydd y gwaith o gyfri'r pleidleisiau yn cychwyn wedi i'r gorsafoedd gau..

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Dydd Gwener 8 Mai

Bydd y cyfri'n parhau yn ystod y dydd..

Disgrifiad o’r llun,
ofsted

Ailymgynnull y Senedd ar gyfer 2015

Dyddiad i'w gadarnhau..

Araith y Frenhines 20

Dyddiad i'w gadarnhau

Disgrifiad,
Rhybudd: Gall gynnwys allanol gynnwys hysbysebion

Ethol llefarydd Tŷ'r Cyffredin 2015

Dyddiad i'w gadarnhau