Lladrad arfog yn Swyddfa Bost Llangernyw

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad mewn swyddfa bost ger Abergele ddydd Iau.

Digwyddodd y lladrad am oddeutu 14:00 yn y swyddfa bost ym mhentre' Llangernyw, pan aeth dau ddyn gyda chyllyll mewn i'r adeilad a cheisio dwyn y til.

Mae'r ddau wedi cael eu disgrifio fel dynion yn eu 20au.

Yn ystod y digwyddiad, cafodd y til ei ollwng wrth y drws, ac mae swyddogion yr heddlu yn ceisio sefydlu beth a faint yn union gafodd ei ddwyn.

Mae'r heddlu'n amau i'r dynion wneud eu ffordd ar droed tuag at bentref Llansannan.

Ni chafodd unrhyw aelod o staff na chwsmeriaid eu hanafu yn ystod y digwyddiad.

Dywedodd y Ditectif Sarjant Elfyn Hughes: "Rwy'n apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth neu a allai fod wedi gweld gweithgarwch amheus yn ardal y swyddfa bost, neu bobl sy'n cyfateb i'r disgrifiad yn gadael yr ardal, i ffonio Heddlu Gogledd Cymru ar 101".