Owain Tudur Jones yn ymddeol o bêl-droed

  • Cyhoeddwyd
Owain Tudur JonesFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae'r chwaraewr pêl-droed canol cae Owain Tudur Jones wedi cyhoeddi ei fod yn ymddeol.

Yn wreiddiol o Fangor, roedd wedi bod ar lyfrau Abertawe a Norwich cyn symud i chwarae yn yr Alban.

Enillodd saith o gapiau rhyngwladol a thri chap i'r tîm dan 21 oed.

Dywedodd y chwaraewr 30 oed ei fod yn ymddeol o'r gêm oherwydd anaf i'w ben-glin.

Pan symudodd i'r Alban arwyddodd i Inverness Caledonian Thistle a Hibernian cyn symud i Falkirk.

"Es i weld y llawfeddyg mis Hydref, yn anffodus ers y cyfnod yna doedd y pen-glin ddim i weld yn gwella.

"Digwyddodd yr anaf diweddara rhyw ddiwrnod cyn i mi droi yn 30, roedd yn rhai penderfynu'r ffordd orau o symud ymlaen.

Uchafbwynt

"Os o ni eisiau byw yn holliach byddai'n well rhoi'r gorau iddi."

Dywedodd fod o a'i deulu yn edrych ymlaen at symud yn ôl i gyffiniau Bangor, a bod ei blant eisoes wedi setlo yn Ysgol y Garnedd.

"Does yna ddim brys o ran be dwi am wneud nesa, ond o bosib bod y wasg a'r cyfryngau yn rhoi cyfle, ond rwy'n agored at rywbeth."

Dywedodd mai ei uchafbwynt fel chwaraewr oedd cynrychioli ei wlad.

"Mae anafiadau wedi cael lot o effaith ar fy ngyrfa ond mae'n rhaid edrych yn bositif, mae chwarae dros fy ngwlad saith o weithiau yn rhywbeth i edrych nôl efo gwen ar fy wyneb.

"Bydd y capiau efo fi am byth. Roedd hefyd yn bleser bod yn rhan o'r carfanau wnaeth lwyddo cael dyrchafiad ac yn brofiadau bydd rhywun yn ei gofio byth bythoedd."

Disgrifiad,

Sylwebaeth ar gol gyntaf Owain Tudur Jones