Toriad i Fudiad Meithrin Wrecsam yn 'hynod siomedig'

  • Cyhoeddwyd
MeithrinFfynhonnell y llun, Thinkstock

Mae Mudiad Meithrin wedi dweud eu bod yn "hynod siomedig" gyda phenderfyniad cyngor sir i beidio adnewyddu cytundeb, gan effeithio ar dair swydd.

Mae'r mudiad yn cynnig gofal ac addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn Wrecsam, ond byddant yn derbyn bron i £20,000 yn llai gan Gyngor Wrecsam y flwyddyn nesaf.

Daeth y penderfyniad i beidio adnewyddu'r cytundeb wrth i'r cyngor gymeradwyo eu cyllideb mewn cyfarfod yr wythnos diwethaf.

Mae Cyngor Sir Wrecsam yn dweud y bydd staff y cyngor yn cynnig yr un gwasanaeth a'r swyddi sy'n cael eu colli.

'Effaith andwyol'

Bydd y cyllid y mae'r Mudiad Meithrin yn derbyn gan Gyngor Sir Wrecsam yn cael ei dorri o £23,000 eleni i £3,500 y flwyddyn nesaf.

Maen nhw'n dweud y bydd hynny yn arwain at golli tair swydd rhan amser.

Dywedodd llefarydd: "Dros y blynyddoedd, mae Mudiad Meithrin wedi cydweithio'n agos gyda'r Cyngor i ddatblygu cylchoedd meithrin fel cam cyntaf ar ddechrau'r daith tuag at addysg Gymraeg.

"Bydd y penderfyniad yn cael effaith andwyol ar allu'r Cyngor i gyflawni targedau Llywodraeth Cymru."

Ychwanegodd y "byddwn yn parhau i weithio ar lawr gwlad fel mudiad, ac i gydweithio gyda'r Cyngor ac eraill, er mwyn cynnig gofal o safon yn Gymraeg i blant Wrecsam".

'Cynnal gwasanaethau'

Wrth ymateb, dywedodd Cyngor Sir Wrecsam nad oedden nhw'n tynnu cyllid yn ôl, ond yn hytrach yn darparu'r gwasanaethau eu hunain.

Dywedodd llefarydd: "Mae un contract penodol, yn ymwneud â darpariaeth cefnogaeth ar gyfer staff sy'n gweithio yn ein lleoliadau cyn ysgol, sy'n dod i ben ym mis Mawrth 2015.

"Ar ôl archwilio'r holl opsiynau, rydym yn hyderus y gellir cynnal y gefnogaeth hon gan ein staff ein hunain sydd eisoes yn darparu cefnogaeth addysgol ac arbenigedd i'r lleoliadau hyn. O ganlyniad, rydym wedi penderfynu peidio ag adnewyddu'r contract penodol hwnnw."

Dywedodd y llefarydd na fyddai'r penderfyniad yn effeithio ar nifer y lleoliadau lle mae addysg cyfrwng Cymraeg ar gael.

Mae un cynghorydd, wnaeth benderfynu peidio pleidleisio ar y gyllideb, wedi beirniadu'r penderfyniad.

Dywedodd y Cynghorydd Arfon Jones: "Mae'r llywodraeth yn disgwyl i ni hybu addysg cyfrwng Cymraeg, ac mae cael mwy o blant i mewn i addysg Cymraeg bob blwyddyn yn flaenoriaeth i'r cyngor.

"Os ydyn ni'n torri cyllidebau - ni fydd hynny'n digwydd."