Adolygu achos llofruddiaeth

  • Cyhoeddwyd
Joanna MichaelFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae mam Joanna Michael am weld newid yn y gyfraith

Fe fydd achos menyw gafodd ei llofruddio gan ei chariad yn dilyn oedi ar ôl galwad 999 yn cael ei gyfeirio at weinidogion, medd William Hague wrth aelodau seneddol.

Fe ffoniodd Joanna Michael - 25 oed o Laneirwg, Caerdydd - 999 ddwywaith cyn i Cyron Williams ei thrywanu yn 2009.

Fe ddyfarnodd Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu fod Heddlu'r De a Heddlu Gwent wedi methu Ms Michael.

Fe ddywedodd AS Caerffili Wayne David wrth ASau fod y Goruchaf Lys wedi dyfarnu na ddylid dwyn achos o esgeulustod yn erbyn y lluoedd.

"Gawn ni drafod, ac edrych ar newid y gyfraith fel bod yr heddlu yn cael eu dwyn i gyfrif yn yr un modd â meddygon, athrawon a'r lluoedd arfog?" meddai.

'Peri pryder'

Fe ddywedodd Mr Hague ei fod yn achos sy'n peri pryder, ac y byddai'n cyfeirio'r achos at ei gyfoedion, yn cynnwys y rhaid hynny yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

"Fe wna'i sicrhau fod y mater a godwyd yn dod i sylw gweinidogion," meddai.

Mae Mr David yn cefnogi ymgyrch mam Ms Michael, Angela. Mae hi am weld newid yn y gyfraith sy'n gwarchod yr heddlu rhag achosion o esgeulustod.

Fe enillodd rhieni Ms Michael, ei mab chwech oed a'i merch 12 oed yr hawl i geisio dwyn achos yn 2011, ond wnaeth yr achos ddim dwyn ffrwyth.

Cafodd Cyron Williams ei garcharu am oes yn 2010 wedi iddo gyfaddef llofruddio Ms Michael.