Sefydlu gweithgor i adfer y Gymraeg ym Mhowys

  • Cyhoeddwyd
CymraegFfynhonnell y llun, Thinkstock

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd gweithgor arbennig yn cael ei sefydlu mewn ymdrech i atal y gostyngiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn y Sir.

Cafwyd gostyngiad yng nghanran y siaradwyr Cymraeg ym Mhowys o 21.1% i 18.6% rhwng 2001 a 2011.

Wrth gyhoeddi'r datblygiad, dywedodd y Cynghorydd Arwel Jones, Aelod Portffolio'r Gymraeg: "Mae'r Gymraeg yn rhan greiddiol o wneuthuriad nifer o'n cymunedau, ac o Bowys gyfan, ac mae'n hanfodol ein bod yn edrych am ffyrdd o atal y gostyngiad.

Argymhellion

"I'n helpu i gydlynu'r gwaith, rydym yn bwriadu sefydlu gweithgor i edrych ar sefyllfa'r Gymraeg yn y Sir. Bydd yn llunio argymhellion ar gyfer y cyngor ar sut i weithredu i atal a gwrthdroi'r dirywiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg.

"Bydd gan y grŵp gynrychiolwyr o'r tair hen sir, rhai sy'n gweithio ym maes yr iaith Gymraeg a chynrychiolwyr o'r sectorau busnes a gwirfoddol. Rydym eisoes mewn cysylltiad â Llywodraeth Cymru i gael cyngor ar sut mae awdurdodau eraill yn ymdrin â'r sefyllfa a'r hyn sydd angen i ni ei wneud i gael pethau'n iawn.

Ychwanegodd Arwel Jones: "Elfen gadarnhaol o ganlyniadau Cyfrifiad 2011 oedd y cynnydd yng nghanran y siaradwyr Cymraeg ymhlith y grwpiau oedran 3-4 a 5-9 oed ym Mhowys, ac rydym eisoes yn edrych ar gyfleoedd i barhau â'r cynnydd hwnnw i'r grŵp oedran nesaf trwy ystyried opsiynau ar gyfer addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y Sir.

"Ond dim ond un o'r meysydd y bydd y gweithgor yn edrych arno fydd addysg, a byddwn yn awyddus i'r gweithgor edrych ar gyfleoedd i'r Cyngor hyrwyddo a chynyddu'r defnydd o'r Gymraeg ac i weithredu i warchod yr iaith o fewn holl sbectrwm gwasanaethau'r Cyngor.