Siop bwydydd 'hyll' yn agor ym Mangor

  • Cyhoeddwyd
Siop Bwydydd Hyll
Disgrifiad o’r llun,
Hardd ar y tu mewn - slogan y Siop Bwydydd Hyll ym Mangor

Fe fydd siop yn gwerthu ffrwythau a llysiau 'amherffaith' yn agor ddydd Iau fel rhan o gynllun yng ngogledd Cymru.

Mae Siop Bwydydd Hyll yn canolbwyntio ar gynnyrch fyddai ddim yn cael ei weld yn ddigon da ar gyfer archfarchnadoedd, ond sydd yn hollol iawn i'w bwyta.

Mae'r myfyrwyr Prifysgol Bangor sy'n rhedeg y siop yn gobeithio newid barn siopwyr am fwyd sydd ddim y siâp arferol.

Fe fydd y cynllun yn rhedeg am fis i ddechrau, ond fe all gael ei ymestyn pe bai'n llwyddiannus.

Mae'r safle mewn siop wag yng Nghanolfan Deiniol wedi cael ei darparu gan gyngor y ddinas ar gyfer y cynllun.

Disgrifiad o’r llun,
Mae moron sydd ddim y siâp perffaith yn aml yn cael eu gwrthod gan archfarchnadoedd

Dywedodd Dan Taylor, myfyriwr Meistr ôl-radd fydd yn rheoli'r siop dros dro, y bydd y cynnyrch yn amrywio o afalau ac orennau sy'n cael eu hystyried yn rhy fach ar gyfer archfarchnadoedd, i foron a llysiau eraill sydd ddim y siâp perffaith.

"Mae hyn yn gyfle gwych i fyfyrwyr gael profiad hollbwysig ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol, ac yn galluogi myfyrwyr i brofi bod y wybodaeth a gesglir ganddynt wrth wneud eu gradd yn cael effaith ym myd gwaith," meddai.

Eglurodd Lowri Owen o'r brifysgol: "Er na fyddant i gyd yn mynd i'r maes diwydiant adwerthu, mae cymryd rhan yn y project hwn yn rhoi blas iddynt o redeg eu busnes eu hunain a'u helpu i ddatblygu'r sgiliau cyflogadwyedd mae cyflogwyr eisiau eu gweld."