Tani'r ci yn cynnig cwmni a chymorth

gan Alun Thomas
Gohebydd BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Will a Tani'r ci
Disgrifiad o’r llun,
Will a Tani'r ci

Mae croesawu ci newydd i'r aelwyd yn ddigwyddiad mawr i bob teulu, ond i Will Moseley-Roberts a'i deulu yng Nghaerdydd, mae cael Tani yn achlysur nodedig iawn.

Fe fydd Tani'n cael ei hyfforddi i helpu Will, sy'n 13 oed, oherwydd ei fod yn colli ei glyw.

Mae cael ci clywed yn beth anarferol i berson yn ei arddegau, oherwydd mae'r unig elusen sy'n cynnig anifeiliaid o'r fath dim ond yn eu rhoi i oedolion. Felly, roedd yn rhaid i'r teulu ddilyn trywydd arall.

"Gafon ni eitha' trafodaeth gyda'r elusen, a hefyd gyda pobl sy'n hyfforddi cŵn ar gyfer anableddau," meddai Sara Moseley, mam Will.

"Mae'n amlwg bod 'na hyn a hyn o fridiau o gŵn yn cael eu dewis drosodd a thro, felly fe aethon ni ar drywydd cŵn fel labradors, spaniels, golden retrievers' a poodles."

Hyfforddi

Fe gawson nhw gymorth yr elusen 'Working Cocker Spaniel Rescue', oedd wedi achub gast oedd yn feichiog ar y stryd yn Cheltenham. Roedd y cŵn bach yn edrych yn gwn clyfar oedd yn gallu dysgu.

"Ffwrdd a ni i weld y cwn bach 'ma, ac wrth gwrs unwaith oedden ni wedi'u gweld nhw, oedd hi ar ben arnon ni, oedd rhaid i ni gael un ohonyn nhw!"

Mae Will, sy'n ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yng Nghaerdydd yn helpu gyda'r gwaith o hyfforddi Tani i ddod yn gyfarwydd â'i chartref newydd.

"Dwi wedi bod eisiau ci am flynyddoedd," meddai Will.

"Ond oherwydd fy ngholled diweddar i fy nghlyw, fues i'n perswadio mam o'r diwedd i gael ci.

"Mae hi'n gi cyffrous a chariadus iawn. Mae'n glyfar iawn ac eisiau dysgu. Weithiau pan mae hi'n excited mae'n dal i frathu ychydig wrth chwarae, felly 'swn ni'n dweud ein bod ni angen gweithio gyda hi. Mae hi'n awyddus i ddysgu."

Yn y pendraw, fe fydd y teulu'n cael cymorth hyfforddwr lleol sydd eisoes wedi paratoi ci i helpu merch ddall a byddar.

"Dwi'n gobeithio bydd hi'n gallu helpu fi glywed y gloch yn canu neu falle hyd yn oed deffro fi yn y bore, a hefyd bod yn gwmni i fi," meddai Will

Mae'n amlwg bod yna groeso mawr i Tani yn Nhreganna ac mae modd dilyn hynt a helynt Will a Tani mewn blog ar wefan Pobl Caerdydd.