56% o lefydd bwyd yn cael y sgôr hylendid bwyd uchaf

  • Cyhoeddwyd
Sgôr hylendid bwyd

Mae dros hanner llefydd bwyd Cymru wedi cael y sgôr uchaf ar gyfer eu safonau hylendid bwyd, yn ôl adroddiad yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Cafodd adroddiad am y flwyddyn gyntaf o weithredu cynllun ei lunio ar ôl pasio Deddf Sgoriau Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 sy'n golygu ei bod yn orfodol i bob lle bwyd arddangos sgôr hylendid bwyd yn gyhoeddus ar eu safle.

Yn ôl yr adroddiad, mae 56% o lefydd bwyd wedi cael sgôr o bump - yr uchaf - yn y flwyddyn hyd at fis Tachwedd 2014.

Mae hyn yn gynnydd o 11% yn nifer y busnesau â'r sgôr uchaf ers cyflwyno'r system orfodol ym mis Tachwedd 2013.

Yn ystod blwyddyn gyntaf y cynllun bu gostyngiad o 7% yng nghanran y llefydd bwyd gafodd sgôr oedd angen ei gwella, o tua 14% i 7%, a bu gostyngiad o 0.6% i 0.3% yn nifer y busnesau gafodd y sgôr isaf o sero.

'Arwain y ffordd'

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething: "Mae Cymru wedi arwain y ffordd yn y DU drwy gyflwyno system sgorio hylendid bwyd statudol.

"Rwy'n falch bod y cynllun - y cyntaf o'i fath yn y DU - wedi bod mor llwyddiannus yn ystod ei 12 mis cyntaf.

"Mae adroddiad yr asiantaeth yn cadarnhau bod safonau hylendid bwyd wedi parhau i wella mewn sefydliadau bwyd yng Nghymru, a bod arddangos y sgoriau'n orfodol wedi chwarae rhan bwysig yn hyn o beth.

"Mae hefyd yn dangos bod y cynllun wedi darparu gwybodaeth bwysig i ddefnyddwyr wrth benderfynu ble i fwyta neu brynu bwyd. Mae hyn yn dangos bod y cynllun statudol yn cael yr effaith a ddymunir."

Dywedodd Nina Purcell, Cyfarwyddwr yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru: "Mae'r cynllun wedi bod yn ysgogiad i godi safonau hylendid bwyd, sydd yn ei dro'n fanteisiol i ddefnyddwyr.

"Mae angen canmol awdurdodau lleol am eu rôl a'u hymrwymiad yn gweithredu'r cynllun."