O Gaffi Sali Mali i'r Café Football

Neil Roberts

Mae cefnogwr pêl-droed o Gaernarfon wedi gwireddu breuddwyd wedi i rai o gyn-chwaraewyr enwocaf Manchester United ei wahodd i gynllunio gwaith celf ar gyfer eu gwesty newydd.

Cafodd Neil Roberts ei wahodd i seremoni arbennig i ddathlu agoriad swyddogol 'Hotel Football' dros y penwythnos, sydd dafliad carreg o gae Manchester United - Old Trafford.

Rheolwr canolfan chwarae yng Nghaernarfon yw Mr Roberts o ddydd i ddydd, ond efallai ei fod yn fwy adnabyddus fel yr un oedd yn chwarae rhan Nicw Nacw yn y gyfres deledu i blant, Caffi Sali Mali. Ond yn ddiweddar mae wedi bod yn arbrofi gyda meddalwedd arbennig ar ei gyfrifiadur er mwyn creu delweddau amgen o beldroedwyr enwog.

Wrth i Mr Roberts drydar enghreifftiau o'i waith arbrofol, daeth i sylw cyn-gapten Manchester United - Gary Neville.

Gary Neville a Ryan Giggs, ynghyd a rhai o'u cyn-gyd-chwaraewyr sydd tu ôl i sefydlu'r gwesty pedair seren gyda 133 llofft, a bwyty sydd â naws 'bêl-droedaidd' iddo. Hefyd, mae rhan o'r gwesty wedi ei glustnodi ar gyfer cyrchfan i gymdeithas cefnogwyr y clwb, lle mae cyfle i gefnogwyr gyflwyno eu trugareddau a henebion er mwyn addurno'r gofod.

Image copyright Neil Roberts

Dywedodd Mr Roberts ei fod wedi bod yn creu gwaith celf ers ei gyfnod yn Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon.

"Mi 'nes i astudio celf ar gyfer TGAU, a gwneud NVQ, ond mae gwneud delweddau o'r math yma yn gwbl newydd i fi," meddai.

"Mae gen i ambell i ddarlun efo paent i fyny yn rhai o dafarndai Caernarfon, ond wrth chwarae ac arbrofi efo'r meddalwedd illustration 'ma 'nes i ddatblygu steil newydd.

"Dwn im be ti'n galw'r math yma o gelf - celf amlinellol efallai?

"Pan gysylltodd rhywun o'r gwesty am y tro cyntaf, mi neshi wrthod y cynnig yn syth gan feddwl nad oeddwn yn ddigon da 'na phrofiadol, ond ar ôl meddwl yn hir am y peth, mi newidias fy meddwl a chysylltu efo nhw'n ôl.

Image copyright Hotel Football

Mae wedi cymryd chwe mis i Mr Roberts greu llinell amser o chwaraewyr amlycaf Manchester United o gyfnod Syr Matt Busby hyd at y presennol, sy'n cynnwys delweddau o Eric Cantona, David Beckham, Ryan Giggs a George Best.

"Roedd yn brofiad gwych bod yn rhan o'r seremoni agoriadol a chael cyfle i gyflwyno fy ngwaith i Gary Neville, Paul Scholes a Nicky Butt, sydd i gyd yn rhan o fenter y gwesty.

"Dywedodd Neville wrthai ei fod wir yn hoffi fy ngwaith, ac mae'n wych clywed hynny gan mai hobi yn unig ydi hyn i mi.

"Mai'n anodd cymryd yr holl beth i mewn, pan fyddai'n meddwl rŵan y bydd pobl o bob rhan o'r byd fydd yn aros yn y gwesty yn gweld fy ngwaith.

"Tydw i 'rioed wedi meddwl gwneud gyrfa o ddylunio, ond mi fyswn wrth fy modd yn cael cyfle i greu mwy o waith tebyg, cyn belled nad ydi o'n cynnwys darlunio chwaraewyr Lerpwl!"

Straeon perthnasol