Claf sydd nawr yn nyrs yn rhan o ddathliad 10 mlynedd

  • Cyhoeddwyd
Cath Davies
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Cath Davies fod ei chyfnodau hir fel claf mewn ysbytai wedi codi'r awydd iddi fynd yn nyrs

Mae'r rhan gyntaf o ddatblygiad Ysbyty Plant Arch Noah yn dathlu ei benblwydd yn 10 oed.

Mae Cath Davies yn nyrs sy'n gweithio ar y ward plant - sydd bellach yn rhan o adeilad newydd gwerth £9m - yn yr ysbyty lle cafodd ei thrin yn rheolaidd fel plentyn.

Dywedodd Ms Davies fod yr awyrgylch yn yr adeilad newydd yn "anhygoel".

Agorwyd yr ysbyty plant ar yr un safle ag Ysbyty Athrofaol Cymru, gan drosglwyddo hen ward y plant i'r safle newydd.

Cymhwysodd Ms Davies fel nyrs yn 2001 ac mae'n gweithio ar y ward lawfeddygol, lle derbyniodd nifer o lawdriniaethau ar ei gwddf ers yn ddwy oed.

"Yn syml, fe roedd yn ward gyffredinol i blant. Nid oedd y nyrsys wedi'u hyfforddi'n benodol i ofalu am blant, pan oeddech yn mynd i gael llawdriniaeth, roeddech yn mynd i'r un lle ag oedolion.

"Treuliais beth amser mewn gofal dwys yma, ac roeddwn yn aros mewn gwlau yng nghanol oedolion."

"Yn y diwedd, roeddwn yn cael llawdriniaethau dydd, ac roedd hynny gydag oedolion hefyd."

"Erbyn hyn, mae'r plentyn yn gwbl ganolog ac maent yn cael yr adran yma iddynt eu hunain."

Disgrifiad o’r llun,
Catherine Zeta-Jones, Sir Ian Botham a Charlotte Church yn dilyn gweithgaredd elusenol i'r ysbyty.

FFEITHIAU AM YSBYTY PLANT CYMRU:

  • Mae'r rhan gyntaf o'r prosiect yn cynnwys dwy ward feddygol 25 gwely ac un ward canser pediatrig 16 gwely
  • Dechreuodd y gwaith o'i hadeiladu yn 2003
  • Fe lwyddodd Apêl Arch Noah, a lansiwyd yn 2000, i godi £ 7m tuag at y gost erbyn i'r ysbyty newydd agor ar ddiwedd mis Chwefror 2005.
  • Mae enwogion, gan gynnwys Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, Charlotte Church a Syr Ian Botham wedi bod yn rhan o apêl yr ysbyty.
  • Mae oedi wedi bod yn agor yr ail ran i'r ysbyty yn dilyn anghydfod dros gyllido.
  • Mae'r gwaith ar yr ail ran, sydd werth £63.8m wedi cael ei gymeradwyo yn 2011.
  • Disgwylir i'r cleifion cyntaf fanteisio ar y rhan newydd erbyn Mawrth 2015.
Disgrifiad o’r llun,
Mae Amal a Hanad wrth eu bobbau efo staff yr ysbyty

"Mae'n hwyl bod yma"

"Dyw hi ddim yn hwyl mawr bod yn yr ysbyty, rydych fel arfer mewn ystafell gyda phobl yn pesychu ac rydych yn eistedd yno ar eich pen eich hun yn diflasu - ond yma mae gennych dîm chwarae hyfryd," meddai Amal o Gaerdydd.

Ychwanegodd Hanad o Gasnewydd: "Mae'r staff yn help mawr yma."