Cheryl James: Oedi cyn cynnal cwest newydd

  • Cyhoeddwyd
Cheryl James

Mae oedi wrth geisio penderfynu a ddylid cynnal cwest newydd i farwolaeth Cheryl James ym marics Deepcut yn Surrey.

Fe gafwyd hyd i gorff y milwr 18 oed o Langollen ym mis Tachwedd 1995, gyda bwled yn ei phen.

Fe gofnododd y cwest gwreiddiol reithfarn agored, ond fis Gorffennaf y llynedd, fe gafodd cwest newydd ei orchymyn.

Yn ystod gwrandawiad yn yr Uchel Lys, fe ofynnodd bargyfreithiwr ar ran Heddlu Surrey am ohirio'r cwest newydd.

Mae'r llu wedi galw am y gohiriad rhag ofn y bydd ceisiadau i gynnal cwest newydd i farwolaethau tri milwr arall yn Deepcut.

Nawr, mae'r gwrandawiad nesaf wedi ei ohirio am o leiaf pedair wythnos.

Mae rhieni'r Preifat James yn dweud eu bod nhw eisiau i'r cwest newydd i farwolaeth eu merch gael ei gynnal cyn gynted â phosib.

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Sean Benton, Cheryl James, Geoff Gray a James Collinson ym marics Deepcut yn Surrey

Y PEDWAR A FU FARW YN DEEPCUT

  • Sean Benton (chwith), o Hastings, Dwyrain Sussex. Bu farw Mehefin 1995. Cafodd ei ganfod yn farw â phump anaf ergyd gwn i'w frest. Rheithfarn: Hunanladdiad
  • Cheryl James, o Langollen. Bu farw Tachwedd 1995. Roedd ganddi un anaf ergyd gwn i'w phen. Rheithfarn: Agored.
  • Geoff Gray, o Seaham, Sir Durham. Roedd ganddo ddau anaf gwn. Roedd pump ergyd wedi eu tanio. Ddaeth y tri arall ddim i'r golwg. Rheithfarn: Agored
  • James Collinson (dde), o Perth. Roedd ganddo un anaf gwn. Rheithfarn: Agored.