Codi arian drwy droi ar y dorf ddigidol?

By Huw Thomas
Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd

Fel sawl maes arall, mae'r celfyddydau yn wynebu her sylweddol i godi arian yn yr hinsawdd bresennol. Ond oes modd lleddfu'r boen ariannol trwy droi at y dorf ddigidol?

Mae artistiaid a pherfformwyr Cymraeg ymhlith y rhai sy'n defnyddio'r dechnoleg newydd, ac yn troi at wefannau fel Kickstarter ac Indiegogo i apelio am gefnogwyr.

Er mwyn codi'r arian mae'r prosiectau fel arfer yn cynnig gwobrau fel tocynnau, darnau unigryw o gelf, neu'r cyfle i gael rhan mewn ffilm, fel ffordd o ddweud "diolch" am gyfrannu at yr achos.

Gan amlaf mae'n rhaid i'r ymgyrch gyrraedd ei darged ariannol o fewn amser cyfyngedig, neu ni fydd y prosiect yn cael ei ariannu. Mae'n golygu bod rhaid i bob prosiect gweithio'n galed i hyrwyddo'r ymgyrch ariannu torfol, er mwyn sicrhau ei bod yn cyrraedd y targed cyn i'r amser ddod i ben.

CWMNI THEATR HIJINX

Ffynhonnell y llun, Simon Gough Photography

Yng Nghaerdydd mae cwmni theatr Hijinx yng nghanol ymgyrch i godi £5,000 i lwyfannu sioe islaw strydoedd y brifddinas, 'Beneath The Streets'.

Mae'r criw o actorion, rhai ohonynt gydag anableddau dysgu, wedi derbyn £5,000 yn barod gan Gyngor Celfyddydau Cymru tuag at gost y perfformiad, ond mae'n rhaid iddynt godi'r gweddill trwy roddion preifat.

Dwedodd Jacqui Onions, gweinyddwr Hijinx, bod ariannu torfol yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth am waith y theatr.

"Rydyn ni'n annog pobl i ledaenu'r neges am yr ymgyrch, ac mae'n ffordd dda o ddenu mwy o gefnogwyr.

"Yn amlwg mae ein torf o gefnogwyr presennol yn bwysig i'r cwmni. Ond mae'r ymgyrch ariannu torfol hefyd yn ffordd dda o wneud cysylltiadau gyda phobl newydd.

"Pan mae rhywun yn derbyn cynnig arbennig ar ôl cyfrannu arian i'r ymgyrch, mae'n rhaid i ni gael cyswllt personol er mwyn trefnu trosglwyddo'r wobr, felly rydyn ni'n dod i nabod ein cefnogwyr yn dda trwy wneud hyn."

RICHARD III

Un sy'n bryderus am boblogrwydd ariannu torfol yw Yvonne Murphy, cyfarwyddwr perfformiad diweddar o ddrama Shakespeare, Richard III, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Er iddi lwyddo i gyrraedd ei tharged ariannol, mae'n benderfynol na fyddai byth yn defnyddio ymgyrch ariannu torfol eto.

"Roeddwn i'n eithaf pryderus cyn mynd ati i ddefnyddio ymgyrch ariannu torfol, am ddau reswm.

"Yn gyntaf, gan ystyried yr hinsawdd economaidd, roedd y syniad o ofyn am arian gan bobl - pan maen nhw eisoes wedi rhoi eu trethi i dalu am gelf a diwylliant - yn un anodd iawn i fi ei dderbyn.

"A'r ail reswm oedd fy mod i ddim yn sicr fyddai'r ymgyrch yn gweithio. Roedd angen buddsoddiad anferth o'n amser i, roedd hi'n cymryd dyddiau i yrru'r ymgyrch, a diwrnodau cyflawn yn ysgrifennu e-byst.

"Gan ystyried cyfanswm yr arian sydd angen ei godi, dydi hi ddim yn gwneud synnwyr i wario gymaint o amser yn hyrwyddo'r ymgyrch.

"Ond mae'n arf arbennig i godi ymwybyddiaeth, ac mae'n bosib cyrraedd nifer fawr o bobl drwy rwydweithiau cymdeithasol. Ond dydi hynny ddim yn cyfateb i arian i'r ymgyrch."

MALDOD

Yn yr haf bydd y cynhyrchwyr yn dechrau saethu'r ffilm hoyw annibynnol gyntaf yn Gymraeg, Maldod, ar ôl ymgyrch ariannu torfol llwyddiannus.

Heb yr ymgyrch, ni fyddai'r gyllideb na'r ymwybyddiaeth yn bodoli i wireddu breuddwyd awdur y sgript, Roger Williams.

"O'n i di gobeithio byddwn i'n codi rhywfaint o arian, ond un o'r pethau oedd wedi'n synnu i oedd bod proffil y prosiect wedi cael ei godi. Roedd 'na erthyglau yn y wasg, a pobol yn trafod y peth ar Facebook a Twitter," meddai Roger Williams.

"Roedd rhaid i fi ddysgu sut oedd y safle we yn gweithio, beth oedd y tactegau i ddefnyddio i ennyn diddordeb yn y prosiect, ond hefyd roedd yna rywfaint o waith addysgu pobl ynglŷn ag ariannu torfol - sut mae ariannu torfol yn gweithio, beth yw'r buddiannau, ac yn y blaen.

"Byddwn i yn sicr yn ystyried neud e eto. Yn amlwg ni di bod trwy'r broses unwaith ac wedi dysgu lot fawr am beth sydd yn gweithio gyda'r math yma o brosiect, a beth sydd ddim."