Cyn-bennaeth wedi 'bygwth swydd' athrawes gynorthwyol

  • Cyhoeddwyd
Jill Elizabeth EvansFfynhonnell y llun, Media Wales
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Jill Elizabeth Evans yn bennaeth ar Ysgol Gynradd Heolgerrig rhwng 2005 a 2011

Mae gwrandawiad disgyblu wedi clywed bod cyn-bennaeth ysgol gynradd wedi bygwth athrawes gynorthwyol y gallai hi golli ei swydd pe na byddai hi'n arwyddo llythyr yn gwrthwynebu iard chwarae newydd.

Mae cyn-brif athrawes Ysgol Gynradd Heolgerrig ym Merthyr Tudful, Jill Elizabeth Evans, 54 oed, yn wynebu naw cyhuddiad o ymddygiad proffesiynol annerbyniol.

Mae'r cyhuddiadau, sy'n dyddio o 2007 i 2010, yn ymwneud â bwlio, cam ddefnyddio arian, codi ofn ar staff, ffugio cofnodion cyfarfodydd staff, a gadael i ofalwr yr ysgol edrych ar ôl dosbarth tra'r oedd yr athrawes yn torri ei gwallt.

Mae hi'n gwadu'r holl honiadau, sy'n cael eu clywed gan banel Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru yng Nghaerdydd.

'Dan bwysau'

Dywedodd Jo Amblin ei bod wedi cael ei rhoi dan bwysau gan y brifathrawes i arwyddo deiseb oedd yn gwrthwynebu cynllun i greu iard chwarae newydd i blant yr ysgol.

Roedd llywodraethwyr Ysgol Heolgerrig eisiau adeiladu iard newydd, ond roedd gan Ms Evans bryderon.

Mae Ms Amblin yn honni bod Ms Evans wedi dweud wrthi: "Dim y llywodraethwyr yw'r bobl sy'n gyfrifol am gyflogi a diswyddo yn yr ysgol."

Dywedodd hi hefyd ei bod wedi gofyn i'w undeb am gyngor a'u bod wedi dweud wrthi am beidio arwyddo'r llythyr.

'Dosbarth heb ofal'

Yn rhoi tystiolaeth, dywedodd Ms Amblin am ddigwyddiad arall ble cafodd ddau ddosbarth eu gadael heb unrhyw oedolyn i ofal amdanynt. Yn ôl Ms Amblin, roedd yr athrawon wedi mynd i gael torri eu gwalltiau gan driniwr gwallt oedd yn dod i'r ysgol yn rheolaidd.

Dywedodd Gwilym Roberts-Harry, yn amddiffyn Ms Evans, nad oedd y pennaeth wedi rhoi pwysau ar y staff i arwyddo'r llythyr, ac mai aelod arall o staff, dim Ms Evans, oedd wedi dewis ei ysgrifennu.

Yn gynharach, dywedodd ysgrifenyddes yr ysgol, Rhiannon Brown, bod Ms Evans wedi rhoi dogfen iechyd galwedigaethol iddi oedd yn trafod aelod arall o staff, a dweud wrthi am edrych arno.

Roedd y cyd-destun yn cyfeirio at Yvonne Mahoney, athrawes gynorthwyol yn yr ysgol, ac yn fwy penodol, at y ffaith bod Ms Mahoney yn teimlo ei bod yn cael ei bwlio.

Mae Ms Evans yn gwadu ei bod wedi rhoi unrhyw ddogfen iechyd i Ms Brown.

Mae'r gwrandawiad yn parhau.